Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali Slovensko eviduje desiatky poistných udalostí, ktoré sa stali klientom pri výkone povolania. Najčastejšie sú evidované pracovné úrazy a zodpovednostné škody.

Zo štatistík poisťovne Generali Slovensko vyplýva, že k úrazom na pracovisku prichádza najčastejšie pri profesiách, ktoré si vyžadujú manuálnu prácu. Evidujeme predovšetkým stratové poranenia končatín (najmä prstov) a pomliaždeniny. Jedným z najvážnejších pracovných úrazov bolo zavalenie pilčíka stromom, pri čom utrpel otras mozgu, zlomeninu stavca a troch rebier. V súvislosti s prácou sme však zaznamenali aj kuriózny prípad, pri ktorom prišlo ku škode na zdraví aj vozidle. Vodičovi tatrovky počas jazdy odhryzol potkan z prsta, v dôsledku čoho sa v šoku prestal venovať riadeniu a spôsobil autonehodu. V prípade uvedených pracovných úrazov ochráni klientov úrazové poistenie, v rámci ktorého si môžu dojednať poistenie trvalých následkov úrazu, denné dávky pri PN, ako aj pri hospitalizácii, odškodné za nevyhnutné liečenie úrazu, náklady spojené s úrazom a pod.

V súvislostí s pracovnou činnosťou eviduje Generali Slovensko aj škody zamestnancov spôsobené zamestnávateľovi. Najčastejšie sú hlásené škody, ktoré zapríčinili vodiči vysokozdvižných vozíkov v logistických centrách a vodiči motorových vozidiel. Sú to napríklad pád a následné poškodenie stavebného materiálu v sklade, prípadne nárazy do regálov a brán. Zaznamenali sme prípad, keď si zamestnanec pri vystupovaní z vysokozdvižného vozíka nevšimol profil regálu a rozbil tak sklo na dverách vozíka. S vysokozdvižným vozíkom súvisí aj druhý prípad, keď zamestnanec pri vykladaní paliet nedostatočne zasunul vidlicu pod paletu, ktorá sa následne prevážila a spadla na vedľa stojace palety s tvárnicami. V týchto prípadoch mali zamestnanci uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi, ktoré kryje napríklad aj poškodenie počítača, vybavenia firmy, zariadenia kuchynky a pod. Uvedené poistenie je vhodné pre každého zamestnanca, nakoľko zamestnávateľ je od neho oprávnený požadovať náhradu škody až do výšky štvornásobku jeho zárobku. Poistenie si môže uzavrieť sám zamestnanec alebo jeho zamestnávateľ, ktorý môže poistiť aj viacerých zamestnancov skupinovo so zľavou.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie