Poisťovňa Generali Slovensko poisťuje proti živelným udalostiam nielen domy a byty, ale už aj hroby, krypty a urny. Poistenie miest posledného odpočinku je súčasťou komplexného a variabilného poistenia majetku DOMino. Klient si zaň nemusí priplácať, ani si ho pripoisťovať.

O poistenie hrobov, ktoré prináša Generali Slovensko ako jediná poisťovňa u nás, sa začali klienti i široká verejnosť zaujímať po tohtoročnej ničivej víchrici v Tatrách, ktorá poškodila vyše šesťdesiat hrobov. Proti riziku živel, ktoré poškodzuje nielen domy, byty a domácnosti, ale aj miesta posledného odpočinku, je tak už možné chrániť sa poistením. V rámci poistenia súboru vedľajších stavieb sú kryté škody na hroboch, hrobkách, kryptách alebo urnách.

Majetkové poistenie DOMino sa rozhodla poisťovňa Generali Slovensko vytvoriť vzhľadom na záujem klientov o komplexné poistenie bývania, s ktorým by si dokázali vyskladať poistenie podľa svojich potrieb a predstáv. Pri poistení DOMino tak majú v rámci jednej zmluvy uzavreté poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, zodpovednosti za škodu, asistenčné služby a bonusové krytie nových rizík, ktoré je zahrnuté v cene poistenia.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie