Poisťovňa Generali Slovensko eviduje v týchto dňoch zvýšený počet poistných udalostí súvisiacich s rekordnými mrazmi a snežením. Požiare spôsobili zatiaľ škody približne za 35-tisíc EUR, okolo 15-tisíc EUR dosahujú škody v dôsledku tiaže snehu. Zároveň očakávame rapídny nárast hlásení prasknutých vodovodných potrubí a vodomerov. Predpokladáme, že v dôsledku nepriaznivého počasia budú škody postupne narastať, ako budú klienti nahlasovať ďalšie poistné udalosti.

V tomto období eviduje Generali Slovensko zvýšený počet požiarov, ktoré sú hlásené každý druhý až tretí deň, ako aj škôd v dôsledku tiaže snehu a silných mrazov. Požiare spôsobili škody vo výške viac ako 35-tisíc eur a väčšinu z nich zapríčinil zanedbaný technický stav tepelných zariadení alebo neodborná či nekvalitná inštalácia krbov, piecok a komínov. Najmä pri silných mrazoch, v snahe ušetriť za plyn a elektrinu, siahajú klienti čoraz častejšie po prikurovaní tuhým palivom v krboch a pieckach, a to bez toho aby vykonali revíziu týchto zariadení. Následné škody po požiaroch sú veľmi rozsiahle, často totálne a dosahujú desiatky tisíc eur. Zatiaľ čo krátko po novom roku boli hlásené požiare menšieho rozsahu, ktoré spôsobila ešte vianočná výzdoba, v týchto dňoch poisťovňa zaznamenáva oveľa väčšie škody rádovo v tisícoch až desaťtisícoch eur. Jednou z posledných poistných udalostí je požiar rodinného domu, keď sa od nedostatočne odizolovaného komína vznietil a prehorel drevený hranol.

Podobným prípadom sa dá sčasti predchádzať, a preto klientom odporúčame:
– dbať na všetky pokyny a odporúčania výrobcov najmä pri elektrospotrebičoch;
– pri stavbe krbových vložiek (krbov) sa obrátiť na špecializované stavebné firmy (v žiadnom prípade nestavať svojpomocne);
– pravidelné čistenie komínov, revízie plynových a elektrických zariadení a pod.

Škody v dôsledku tiaže snehu zatiaľ dosahujú približne 15-tisíc EUR. Na Kysuciach a Orave hlásia klienti najmä poškodené žľaby a preborené strechy na hospodárskych budovách. Čo sa týka roztrhnutých potrubí a vodomerov v súvislosti so silným mrazom, rapídny nárast poistných udalostí poisťovňa predpokladá po povolení mrazov, keď sa prejaví rozsah škôd. Pôjde o škody vo výške od stoviek eur pri roztrhnutom vodomere až po tisíce eur pri rozsiahlom poškodení vykurovania, keď sa napríklad pokazí kotol a voda zamrzne v potrubí a radiátoroch.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie