PZP 2011 v Generali Slovensko

Generali Slovensko pre rok 2011 ponúkne lepšie ceny povinného zmluvného poistenia vozidiel (PZP) pre vodičov, ktorí jazdia „menej“, čiže na území Slovenska a 3 susedných krajín, pre motoristov voziacich v aute svoje deti či vnúčatá a pri uzatvorení PZP cez online alebo telefón. Cieľom poisťovne je upriamiť pozornosť klientov už nielen na výšku ceny, ale aj na to, čo za ňu dostanú v rámci produktu. Generali Slovensko ponúka preto svojim klientom poradenstvo v prípade nehody ako aj rozšírenie asistenčných služieb napríklad o zorganizovanie drink taxi, kontroly STK, či o prezutie pneumatík.

Celkovú výšku sadzieb PZP v Generali Slovensko ovplyvní vek vodiča, región, objem a výkon motora, pričom pri posledných dvoch kritériách sú kategórie podrobnejšie ako v minulosti, čo znamená zníženie cien pre niektoré vozidlá.

Novinkou je rozšírenie súčasnej zľavy pre motoristov, ktorí využívajú svoje vozidlo hlavne na území Slovenskej republiky a Českej republiky alebo Maďarska o ďalšiu krajinu. Pre rok 2011 získajú zľavu aj motoristi, ktorí jazdia na území Slovenska a Poľska. „Na Slovensku evidujeme veľký počet vodičov, ktorí jazdia len v rámci Slovenska, prípadne na nákupy alebo za prácou do niektorej zo susedných krajín. Podľa našich štatistík je veľký záujem o PZP platné na území SR a jednej zo susedných krajín, ktorými boli doteraz Česká republika a Maďarsko. Rozhodli sme sa preto kritérium rozšíriť aj o Poľsko, ktoré je jednou z ďalších Slovákmi najnavštevovanejších krajín,“ uviedol Peter Ripka, vrchný riaditeľ Úseku neživotného poistenia, Generali Slovensko.

Poisťovňa Generali Slovensko zachovala z minulých rokov aj výhodnejšie ceny pre rodičov a starých rodičov, ktorí vozia v aute dieťa. Podľa štatistík ide o menej škodových klientov. Zľavu získajú aj klienti, ktorí sa poistia v Generali Slovensko cez telefón alebo cez internet, nakoľko ide o priame distribučné kanály s nižšími nákladmi na správu poistenia.

Napriek tomu, že je cena povinného zmluvného poistenia vozidla naďalej najdôležitejším kritériom pre klienta pri výbere poisťovne, Generali Slovensko začína svoju ponuku orientovať aj iným smerom a to na kvalitu služieb, ktoré získa s povinným zmluvným poistením ten, kto ho platí. Ako uviedol Peter Ripka: „Výhodná cena povinného zmluvného poistenia vozidla už z nášho pohľadu nestačí. PZP je dané zákonom a teda ho klient musí platiť, hradené sú z neho škody tretím – poškodeným osobám. My však máme záujem klientom za ich peniaze začať poskytovať v rámci PZP viac. Chceme, aby sa toto poistenie v prípade núdze postaralo aj o nášho klienta, ktorý si poistku zaplatil a poskytlo servis aj pre jeho vozidlo.“

Okrem štandardných služieb ako doplnenie paliva pri jeho vyčerpaní na ceste, otvorenie „zabuchnutých“ dverí, právneho poradenstva, či výmeny pneumatiky v prípade defektu a pod. rozšírila poisťovňa Generali Slovensko svoj balík služieb o špeciálnu novinku. Ide o netradičné asistenčné služby, ktoré klientom zorganizujú drink taxi, čiže odvoz poisteného a vozidla v prípade jeho nespôsobilosti k riadeniu po požití alkoholu, zorganizujú prijatie vozidla poisteného do servisu, objednajú vozidlo na prezutie pneumatík alebo do stanice technickej kontroly (STK). Rozšírená je aj ponuka asistenčných služieb v prípade mechanickej poruchy poskytovaná bez ohľadu na vzdialenosť od bydliska klienta.

Generali Slovensko zároveň ponúka klientom s novým PZP v prípade nehody, ktorú im spôsobí klient inej poisťovne, bezplatné telefonické poradenstvo ako postupovať, ako vyplniť správu o nehode a čo žiadať od vinníka.

Ďalšie charakteristiky povinného zmluvného poistenia vozidiel v Generali Slovensko:

  • pre nového klienta poskytuje poisťovňa vstupný bonus až do výšky 60 %;
  • limity poistného krytia sú vo výške 2,5 mil. eur pri škode na zdraví a 1 mil. eur pri škode na majetku, nadštandardné limity sú vo výške 4 mil. eur pri škode na zdraví a 4 mil. eur pri škode na majetku;
  • PZP predáva Generali Slovensko cez 130 vlastných obchodných miest, cez telefón, cez internet, pobočky VÚB banky, externých partnerov, maklérske a lízingové spoločnosti.

Poslednou z noviniek v Generali Slovensko je možnosť kúpy povinného zmluvného poistenia ako darčeka pre blízkych. Poistku ako darček zaviedla poisťovňa od apríla tohto roka a k 1.11.2010 rozširuje portfólio „Poistka ako darček“ aj o povinné zmluvné poistenie vozidla. Klient môže na pobočke kúpiť poistku, pričom je v nej vedený ako poistník a ten, koho chce obdarovať, ako poistený. Potrebné sú len základné údaje a údaje o vozidle vrátane výročného dňa poistenia. Povinné zmluvné poistenie vozidla dostane klient v darčekovom balení.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie