Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

PZP 2010 v Generali Slovensko

Bratislava, 29.10.2009 – Za rok 2009 bolo doteraz z povinného zmluvného poistenia vozidiel (PZP) v Generali Slovensko vyplatených cca. 10 miliónov eur (vyše 300 mil. Sk) za škody, ktoré poistení vodiči spôsobili druhým, a ktoré za nich zaplatila poisťovňa.

Cena povinného zmluvného poistenia pre rok 2010 bude v poisťovni Generali Slovensko naďalej závisieť od rizikovosti správania sa klienta. Na základe tohto kritéria zo štatistík poisťovne vychádzajú segmentačné kritériá, podľa ktorých poisťovňa stanovuje výšku poistného.

Cenu poistenia pre rok 2010 bude v poisťovni Generali Slovensko ovplyvňovať, ak:

  1. klient jazdí len na území Slovenska a Českej republiky. V prípade, že sa vodič počas roka rozhodne vycestovať autom do ďalších krajín, môže si obratom dopoistiť ďalšie štáty, ktoré sú uvedené v zelenej karte;
  2. klient vozí dieťa alebo vnúča mladšie ako 14 rokov;
  3. klient je budúci rodič, čiže tehotná vodička a budúci otec;
  4. vek vozidla je nad 15 rokov.

Pri všetkých týchto kritériách získajú klienti výhodnejšie sadzby poistného.

NOVINKA V SEGMENTÁCII

Novinkou je segmentačné kritérium SR – Maďarsko, vďaka ktorému vodiči, ktorí jazdia len na území Slovenska a Maďarska, získajú výhodnejšie ceny PZP. Pre toto nové kritérium platia rovnaké pravidlá ako pri kritériu SR a ČR.

Okrem segmentačných kritérií sú v Generali Slovensko pripravené zľavy, a to:

  • zľava 17 eur (512,14 Sk) za poistenie cez telefón,
  • zľava 17 eur (512,14 Sk) za poistenie cez internet.

Navyše poisťovňa pre nového klienta poskytuje vstupný bonus vo výške až 60%.

Do 31.12.2009 bude v Generali Slovensko platiť aj akcia pre silné autá. A to akcia 285 určená pre majiteľov vozidiel, ktorí vlastnia auto s kubatúrou nad 2501 cm3. Platí pre nich jednotná akciová cena 285 eur (8.585,91 Sk) bez možnosti uplatnenia ďalších zliav a segmentačných kritérií.

A akcia 185 s rovnakým princípom určená pre kubatúry 1801 cm3 – 2500 cm3 za jednotnú akciovú cenu 185 eur (5.573,31 Sk).

Základné limity poistného krytia v Generali Slovensko sú vo výške 2,5 mil. € (75 315 000 Sk) pri škode na zdraví a 1 mil. € (30 126 000 Sk) pri škode na majetku. Od 1.1.2009 ponúka aj nadštandardné limity vo výške 4 mil. € (120 504 000 Sk) pri škode na zdraví a 4 mil. € (120 504 000 Sk) pri škode na majetku.

Súčasťou PZP v Generali Slovensko sú asistenčné služby zdarma, ktoré sú určené pre klienta. Poskytujú servis nielen v prípade poistnej udalosti, kedy zabezpečia napr. odtiahnutie vozidla, náhradné vozidlo, ale aj špeciálne služby, ako napríklad otvorenie dverí v prípade, ak si majiteľ vozidla zabuchne kľúče v aute, dovezenie paliva, ak na ceste dôjde, či opravu defektu. Novinkou v asistenčných službách sú služby právnej asistencie pre prípad správneho, trestného alebo civilného sporu súvisiaceho s nehodou poisteného vozidla.

NOVINKA V PREDAJI

Novinkou je i predaj povinného zmluvného poistenia vozidiel cez maloobchodnú sieť, ktorý na Slovensku začína. Túto novinku prináša na trh Tesco, ktoré bude ponúkať práve produkty Generali Slovensko. Od 2. novembra si budú môcť klienti uzatvoriť povinné zmluvné poistenie Generali Slovensko v stánkoch TESCO Finančné služby v 54 Tesco obchodoch na Slovensku.

PZP predáva Generali Slovensko cez viac ako 150 vlastných obchodných miest, cez telefón, cez internet, cez pobočky VÚB banky, externých partnerov, maklérske a lízingové spoločnosti.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie