Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali začala písať svoju históriu na území Slovenska v roku 1833 – len necelé dva roky po tom, čo vznikla materská spoločnosť Assicurazioni Generali v talianskom Terste. Práve tento rok uplynulo od jej vstupu na slovenský trh 180 rokov.

Pri príležitosti 180. výročia Generali na území Slovenska sme sa pozreli do histórie a prinášame najzaujímavejšie fakty o Generali a vývoji poisťovníctva na Slovensku. Už od začiatku sa Generali vyznačovala ako pokroková poisťovňa, ktorá začala ponúkať na Slovensku ako prvá viaceré druhy poistenia a zároveň patrila medzi najväčších hráčov na trhu.

 • Prvým poistný „produktom“ v Uhorsku bolo požiarne poistenie, ktoré do konca 18. st. ponúkala jediná požiarna poisťovňa – Požiarny poisťovací spolok spišských miest. V roku 1783 bolo poistených 4 494 budov s hodnotou vyše 176-tisíc zlatých.
 • Poisťovne začali podnikať na území Slovenska, vtedajšieho Rakúska-Uhorska o takmer dve desaťročia skôr ako samostatné peňažné ústavy, dnešné banky.
 • 1819 – vznik prvých súkromných poisťovacích spoločností na území Slovenska umožnil cisársky patent zo 4. septembra 1819.
 • 1824 – na Slovensku začala pôsobiť ako prvá účastinná poisťovacia spoločnosť Azienda Assicuratrice z Terstu, kde v roku 1831 vznikla aj poisťovňa Generali.
 • 1833 – na územie Slovenska vstúpila poisťovňa Assicurazioni Generali Austro-Italiche z Terstu. Pôsobila v mestách: Komárno, Jelšava, Prešov, Kežmarok, Banská Štiavnica, Banská Bystrica a poskytovala požiarne a dopravné poistenie.
 • 1834 – Generali zaviedla ako prvá poisťovňa na našom území poistenie pre prípad smrti a ako druhá ponúka poistenie pre prípad krupobitia.
 • 1834 – životné poistenie sa spočiatku stretávalo s veľkými prekážkami ako morové epidémie či hladomor. V roku 1834 pripadalo na 1 lekára 17 500 pacientov, na 1 lekáreň ich bolo dokonca 26 000.
 • 1841 – pribudli zastúpenia v Košiciach, Rimavskej Sobote, Slovenských Ďarmotách, Lučenci a Levoči. Neskôr aj v Bratislave, Nitre a Trnave.
 • 40. roky 19. st. – rozšírené bolo dôchodkové poistenie, o ktoré pre vysoké poistné prejavovali záujem len bohatí mešťania a príslušníci privilegovaných tried.
 • do r. 1848 poskytovalo životné a dôchodkové poistenie 6 spoločností vrátane Generali
 • 1852 – 1861 zlikvidovala Generali na Slovensku 3 100 požiarnych škôd a vyplatila 1,42 mil. zlatých (po r. 1892 1 zlatý = 2 koruny).
 • 1870 – požiarne poistenie tvorilo cca 70 % celej poisťovacej činnosti v Uhorsku.
 • po r. 1880 pribúdali ďalšie druhy poistenia, okrem bežného poistenia zodpovednosti za škodu aj dnes už kuriózne vyznievajúce poistenie pre prípad výkonu vojenskej služby.
 • 1880 – Generali začala ako prvá poskytovať tzv. šomážne poistenie – poistenie strát vzniknutých v súvislosti s prerušením prevádzky z dôvodu požiaru (dnešný ušlý zisk)
 • 1899 – na území Slovenska pôsobilo 54 poisťovacích spoločností, najväčší počet hlavných zastupiteľstiev (pobočiek) mala v Uhorsku práve Generali – 83, z nich 17 na území Slovenska.
 • po r. 1900 vznikli nové druhy poistenia ako vysťahovalecké poistenie, poistenie štrajku, nezamestnanosti, poistenie škôd spôsobených výbuchom a pod.
 • 1908 – Generali sa ako prvá podujala na poistenie priemyselných rizík.
 • 1920 – najväčšia nostrifikačná akcia v oblasti poisťovníctva – dohoda o zriadení novej poisťovacej spoločnosti v ČSR s názvom Moldavia-Generali (51 % Živnostenská banka v Prahe, 49 % Assicurazioni Generali v Terste).
 • 1920 – vznik akciovej poisťovne Sekuritas – výsledok spolupráce Živnostenskej banky v Prahe a terstskej Assicurazioni Generali.
 • 1940 – spojenie Sekuritas a Moldavia-Generali, z ktorých vznikla Moldavia-Generali-Sekuritas.
 • 1945 – znárodnenie súkromných poisťovní.
 • 1996 – po cca 50 rokoch sa Generali vracia na územie Slovenska, ktoré opustila po nástupe komunistickej mocenskej garnitúry.

Poisťovňa Generali Slovensko v súčasnosti patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe Generali PPF Holdingu, ktorý riadi v tomto regióne obchodnú činnosť v 10 krajinách. Generali PPF Holding B.V. je spoločný podnik Assicurazioni Generali (podiel 76 %) a PPF Group (24 %).

Za rok 2012 dosiahla slovenská Generali hospodársky výsledok po zdanení 6,27 mil. EUR. O chod spoločnosti, kvalitný klientsky servis, správu poistiek, likvidáciu poistných udalostí a ďalšie činnosti sa stará vyše 600 zamestnancov, pričom poisťovňa je klientom k dispozícii prostredníctvom kontaktnej služby 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ak klienti uprednostňujú osobný kontakt, môžu navštíviť jednu z približne stovky pobočiek na celom Slovensku, v ktorých im je k dispozícii okolo 900 obchodníkov a manažérov. V súčasnosti má v Generali Slovensko uzatvorených viac ako 940-tisíc poistných zmlúv spolu vyše 460-tisíc klientov, ktorí každoročne nahlásia približne 100-tisíc poistných udalostí.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie