Poisťovňa Generali Slovensko eviduje v tomto roku v súvislosti s výtlkmi prvé škody z poistenia zodpovednosti za škodu správcu komunikácie. Z dôvodu slabého povedomia verejnosti o tomto type poistenia boli doteraz uvedené škody hlásené poisťovni len veľmi zriedka.

Ide o prípady, keď za vznik škody nie je zodpovedný vodič, ale správca komunikácie. Poškodený tak neklesne pri uplatnení škody z havarijného poistenia do nižšej bonusovej škály a zároveň si môže od správcu komunikácie vymáhať náhradu spoluúčasti. Dôležitá je však súčinnosť klienta s poisťovňou.

V prípade, že vodič nemá uzavreté havarijné poistenie alebo klientovi nevznikne nárok na plnenie (napr. škoda nižšia ako zmluvne dohodnutá spoluúčasť) môže sa obrátiť priamo na správcu komunikácie, ktorý škodu nahlási svojej poisťovni. Podmienkou je, že musí byť daná zodpovednosť správcu komunikácie za vzniknutú škodu a správca si musí zodpovednosť za škodu priznať.

Generali Slovensko pri škodovej udalosti v súvislosti s výtlkmi odporúča:
– po vbehnutí do samostatného výtlku, na ktorý správca komunikácie neupozornil príslušnou dopravnou značkou, zastaviť vozidlo a zavolať políciu kvôli posúdeniu, že škoda vznikla zlým stavom vozovky a vylúčilo sa, že škodová udalosť bola zavinená porušením pravidiel cestnej premávky
– dôkladne zdokumentovať výtlk a škodu na vozidle, ako aj dlhší úsek cesty
– zabezpečiť prípadných svedkov
– nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne
– zistiť, či má správca komunikácie, na ktorej vznikla škoda, poistenú zodpovednosť za škodu, prípadne v ktorej poisťovni a nahlásiť to svojmu poisťovateľovi
– po ukončení šetrenia poistnej udalosti sa obrátiť s dokumentáciou na správcu komunikácie a vymáhať si od neho spoluúčasť, ktorú poisťovňa nie je oprávnená od správcu vymáhať

V súvislosti s výtlkmi sa poisťovňa Generali Slovensko rozhodla podporiť projekt monitoringu stavu ciest Vytlky.sk, ktorý je na Slovensku úplnou novinkou. Počas prvého týždňa oficiálneho fungovania portálu nahlásili vodiči už viac ako 100 výtlkov z ciest po celom Slovensku. Na poškodené úseky ciest môžu vodiči upozorňovať jednoducho a rýchlo prostredníctvom webovej a mobilnej aplikácie, ktorú si môžu stiahnuť bezplatne do smartphonov.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie