Poisťovňa Generali Slovensko prináša mediálnu premiéru druhého spotu zo série nového reklamného konceptu pracovne nazvaného „Láska ide cez poistku“. Verejnosť ho bude mať možnosť vidieť od 3. septembra 2012 na televíznych obrazovkách a internete. Pod režisérskou taktovkou českého filmára Davida Ondříčka (filmy: Jedna ruka netleská, Samotáři a iné) si tentoraz zahrala hlavnú úlohu česká herečka a držiteľka Českého leva Jana Plodková.

Poisťovňa Generali Slovensko sa stáva klientsky orientovanou poisťovňou so zameraním na kvalitný klientsky servis, ako aj ľudský prístup. „V porovnaní s predchádzajúcim konceptom z roku 2011 „Dobrá poisťovňa“ a prvým spotom zo série „Láska ide cez poistku“, ktoré boli zamerané na kvalitný servis v likvidácii, pridávame novú oblasť, a to profesionálny servis v oblasti poradenstva pred samotným uzatváraním zmlúv,“ uviedla vrchná riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie Zuzana Hliváková.
Reklamná kampaň je úzko spätá s celofiremnými aktivitami súvisiacimi s vylepšovaním klientskeho servisu. Poisťovňa sa napríklad rozhodla inovovať finančné poradenstvo v oblasti poistenia a ako prvá poisťovňa na slovenskom trhu prichádza nielen s papierovou verziou, ale aj so softwérovou aplikáciou osobnej poistnej analýzy. Klientom pomôže nájsť optimálne poistné riešenie chrániace ich proti všetkým možným rizikám, ktoré môžu ohroziť ich samotných, rodinu či majetok.

Marketingový úsek Generali Slovensko ponúkol možnosť zahrať si v novom spote aj svojim zamestnancom. Účinkujú ako klienti, aj ako zamestnanci poisťovne, ktorými sú aj v skutočnosti. S kreatívnou myšlienkou spotu prišla agentúra Istropolitana Ogilvy, ktorá vyhrala v novembri 2011 tender a od januára tohto roka je reklamnou agentúrou poisťovne Generali Slovensko.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie