• Celkové hrubé predpísané poistné dosiahlo 106,3 milióna eur (medziročný nárast o 6,9 %).
  • Segment neživotného poistenia rástol o 7 % najmä vďaka 13,6-percentnému nárastu v autopoistení, kde podobnou výškou rástlo havarijné poistenie, ako aj PZP. Rast životného poistenia bol na úrovni 6,8 %.
  • Nová produkcia neživotného poistenia stúpla o 16 %, v životnom poistení stúpla o 4,3 %. Celkovo nová produkcia stúpla o 13,1 %.

„Mimoriadne nás tešia vynikajúce výsledky a rast našej spoločnosti. Sú predpokladom, že sa nám podarí naplniť stanovené ciele a že aj naďalej budeme ako silná a stabilná poisťovňa poskytovať kvalitné služby a servis pre našich klientov,“ povedal generálny riaditeľ poisťovne Generali na Slovensku Roman Juráš.

Celkové hrubé predpísané poistné poisťovne Generali na Slovensku dosiahlo v prvom polroku tohto roka 106,3 milióna eur (medziročný nárast o 6,9 %), z čoho životné poistenie tvorilo objem 43,6 mil. eur (medziročný nárast o 6,8 %) a neživotné poistenie 62,7 mil. eur (medziročný nárast o 7 %).

Poisťovňa Generali bola na Slovensku úspešná najmä v rámci autopoistenia, ktorého objem medziročne narástol až o 13,6 %.

Poisťovňa Generali opäť zaznamenala úspech v oblasti novej produkcie. Tá medziročne stúpla o 13,1 %, a to tak v segmente životného poistenia (medziročný nárast o 4,3 %), ako aj v segmente neživotného poistenia (medziročný nárast o 16 %).

Čistý zisk počas prvého polroka tohto roka klesol o 49,6 % na 4, 2 milióna eur. Medziročne nižší čistý zisk bol ovplyvnený najmä vyššou škodovosťou neživotného poistenia v porovnaní s mimoriadne pozitívnym vývojom minuloročného obdobia, tvorbou opravných položiek k finančným aktívam a nižšou prijatou dividendou z investície v dcérskej spoločnosti v tomto roku.

Generali Poisťovňa, a.s. ešte počas minulého roka spustila viaceré inovatívne produkty v poistení majetku, v životnom poistení upevnila spoluprácu s kľúčovými partnermi. Pri poistení motorových vozidiel ako prvá a jediná poisťovňa na Slovensku priniesla na trh prelomové poistenie vozidiel na princípe telematiky – SOS Partner, ktoré môže v prípade nehody zachrániť posádke život.

Klienti poisťovne mohli tiež ako prví začať využívať výhody takzvanej doprednej likvidácie – teda extrémne rýchlej likvidácie poistných udalostí. Vďaka nej klienti dostávajú peniaze už do niekoľkých dní od nahlásenia úrazu.

Strategickým partnerom poisťovne Generali je v bankopoistení VÚB banka. Spoločnosti posilnili partnerstvo v súlade so zmluvou o strategickej spolupráci na najbližšie štyri roky. Vďaka tomu sa ešte viac prehĺbila doterajšia spolupráca oboch spoločností, ktorá trvá už štrnásť rokov. V súčasnosti už napríklad klienti poisťovne Generali uzatvárajú každú tretiu poistnú zmluvu v oblasti životného poistenia práve vo VÚB banke. Novinkou je, že klienti poisťovne Generali si už môžu u obchodníkov uzatvoriť hypotekárne úvery od VÚB banky.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie