Do vrcholového vedenia poisťovne Generali Slovensko prichádza posila Ing. Stanislav Uma, ktorý bude novým členom štvorčlenného predstavenstva poisťovne a šéfom Rezortu Informatiky a prevádzky. Do poisťovne nastupuje od septembra 2011 z rumunskej poisťovne Ardaf, ktorá je rovnako ako Generali Slovensko súčasťou Generali PPF Holdingu.

Stanislav Uma je odborníkom s 20-ročnou praxou v oblasti back – officu v poisťovníctve a bankovníctve. Jeho úspechy v oblasti IT stratégií pri fúzovaní, zlepšovania klientskeho servisu a zavádzania nových technológií v oblasti platieb, fakturácií a klientskych služieb plánuje Generali Slovensko naplno využiť smerom k ďalšiemu zlepšeniu služieb pre klientov a zavádzaniu noviniek v tejto oblasti.

Stanislav Uma doteraz pôsobil na pozícii šéfa rumunskej poisťovne Ardaf, skúsenosti získal aj vo vedúcich pozíciách v oblasti IT a prevádzky v České pojišťovne a v Komerčnej banke v Českej republike. „Správa poistiek stojí a padá na IT systémoch, kvalite call centra a inováciách. Budúcnosť poisťovníctva a konkurencieschopnosť každej poisťovne budú závisieť práve od klientskych služieb, od ich komfortu, rýchlosti, dostupnosti a noviniek. Vzhľadom na to, že naša poisťovňa Generali Slovensko sa rozhodla byť primárne servisne orientovanou a inovatívnou poisťovňou s kvalitnými a modernými službami, potrebuje k tomu aj ďalšie know-how a odborníka vo vrcholovom vedení akým je Stanislav Uma,” uviedol generálny riaditeľ poisťovne Generali Slovensko Ing. Vladimír Bezděk.

V poisťovni Generali Slovensko ukončili k septembru svoje pôsobenie dvaja členovia predstavenstva a top vedenia PaedDr. Roman Holček a Ing. Tibor Zalabai. Predstavenstvo poisťovne Generali Slovensko rozbehne na jeseň svoje aktivity v zostave členov: Ing. Eva Štefániková, Ing. Jozef Tanzer, Ing. Stanislav Uma a predseda predstavenstva Ing. Vladimír Bezděk.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie