Poisťovňa Generali Slovensko prijala v súvislosti s povodňami a záplavami mimoriadne opatrenia

Generali Slovensko poisťovňa zaznamenala k dnešnému dňu v súvislosti s nepriaznivým počasím a následnými povodňami a záplavami celkovo 1 230 hlásení poistných udalostí s rezervou na poistné plnenia viac ako 1,3 mil. eur. Poisťovňa predpokladá, že sa počet hlásení zo strany klientov narastie a v týchto dňoch pribudne okolo 2 500 nových poistných udalostí, nakoľko klienti jednak museli počkať kým opadne voda a okrem majetku začnú hlásiť aj škody na autách. Malé škody Generali Slovensko vypláca najneskôr do 5 dní od nahlásenia škôd a pri veľkých škodách, kde bude potrebné odborné posúdenie statika, poskytuje poisťovňa zálohy.

Poisťovňa Generali Slovensko prijala pred víkendom mimoriadne opatrenia. V postihnutých lokalitách poisťovňa posilnila počty likvidátorov a technikov a počas celého víkendu počítala poistné plnenia, aby boli peniaze klientom čo najskôr poslané. Ďalším mimoriadnym opatrením, ktoré Generali Slovensko prijalo, je to, že poisťovňa vyberá zo svojho systému dát v postihnutých oblastiach všetkých poistených klientov, ktorí doteraz nič nenahlásili a aktívne ich kontaktuje, či majú škody, aby sa im mohlo čo najskôr zlikvidovať poistnú udalosť.

Pokiaľ si klienti nie sú istí, ako postupovať s poistnou udalosťou, všetky informácie im poisťovňa Generali Slovensko poskytne cez kontaktné centrum na zvýhodnenom telefónnom čísle 0850 111 117, ak majú pripojenie na internet, nájdu ich aj na internetovej stránke www.generali.sk.

Poisťovňa Generali Slovensko klientom odporúča, aby čo najskôr do poisťovne zatelefonovali a nahlásili vzniknuté škody. Postačí tak urobiť aj telefonicky. Ak majú klienti možnosť, je vhodné urobiť fotodokumentáciu, stačí cez mobilný telefón. V prípade fotodokumentácie digitálnym fotoaparátom je ideálne, ju čo najskôr poslať do poisťovne. Vďaka fotodokumentácii vie poisťovňa ešte viac urýchliť proces likvidácie poistnej udalosti a čo najskôr klientovi poskytnúť zálohu alebo pri menších škodách priamo poistné plnenie. Ak klienti nemajú možnosť zhotoviť fotodokumentáciu, tak je potrebné, aby nevyhadzovali poškodené veci – či už nábytok, elektroniku, osobné veci, ale dali ich na kopu, aby ich zamestnanec likvidácie z poisťovne mohol zdokumentovať.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie