Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali Slovensko aktuálne eviduje len nízky počet poistných udalostí súvisiacich so záplavou a povodňou. Vzhľadom na kulmináciu riek Morava a Dunaj prijala poisťovňa mimoriadne opatrenia, aby klienti, ktorí sú povodňami postihnutí, dostali čo najrýchlejšie potrebnú asistenciu a pomoc.

Generali Slovensko posilnila kapacity kontaktného centra, ktoré je k dispozícii 24 hodín denne, aj počas víkendu. Posilnený je aj tím pracovníkov, ktorí vykonávajú obhliadky. Pre zrýchlenú likvidáciu škôd je poisťovňa pripravená poskytnúť klientom ja zálohy.

Pokiaľ si klienti nie sú istí, ako postupovať s poistnou udalosťou, všetky informácie im poisťovňa Generali Slovensko poskytne cez kontaktné centrum na telefónnom čísle 0850 111 117. Na uvedenom čísle môžu klienti nahlásiť nielen poistnú udalosť, ale dostanú aj informácie a rady súvisiace s poistnou udalosťou a povodňami. Ak majú klienti pripojenie na internet, nájdu ich aj na internetovej stránke www.generali.sk.

Poisťovňa Generali Slovensko klientom odporúča nasledovný postup pri poistnej udalosti:

V prípade poškodenia majetku je potrebné zabezpečiť, aby sa rozsah a následky poistných udalostí ďalej nezväčšovali. Počkať s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci do vykonania obhliadky technikom poisťovne Generali Slovensko. Ak je nevyhnutné zo závažných hygienických alebo bezpečnostných dôvodov začať s odstraňovaním škôd skôr, potrebný bude preukázateľný dôkaz o vzniku o rozsahu škody, čiže treba zabezpečiť fotodokumentáciu (stačí aj mobilný telefón). Samozrejme, čo v najkratšom čase nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne telefonicky, osobne alebo emailom.

Dôležité je vedieť, že v zmysle poistnej zmluvy má klient právo aj na úhradu nákladov účelne vynaložených na odvrátenie a zmiernenie následkov poistnej udalosti (napríklad sanácia, vysušovanie, odvoz odpadu a podobne). Tu je rovnako potrebné, aby si klienti odložili preukázateľné dôkazy ( bloky alebo faktúry za uvedené náklady).

Vzhľadom na povodne a záplavy, ktoré ohrozujú za posledné roky územie SR čoraz častejšie, odporúča poisťovňa Generali Slovensko, aby všetci ľudia, ktorí plánujú kupovať novú nehnuteľnosť alebo pozemok sa predtým skontaktovali s poisťovňou a poradili sa, či sa ich prípadná nová nehnuteľnosť nenachádza v záplavovej zóne a za akú cenu je možné uzatvoriť ich poistenie.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie