Poisťovňa Generali Slovensko dosiahla hneď v prvom roku po fúzii zisk

Hospodársky výsledok Generali Slovensko za rok 2009 predstavuje po zdanení 10,3 mil. eur. Poisťovňa tento výsledok dosiahla hneď v prvom roku po fúzii a navyše v období celosvetovej hospodárskej krízy.

„Hospodársky výsledok 10,3 mil. eur po zdanení, dosiahnutý našou poisťovňou rok po fúzii, hodnotíme ako veľký úspech,“ uviedol generálny riaditeľ Generali Slovensko Ing. Antonín Nekvinda. Celkové predpísané poistné za rok 2009 predstavovalo 204,4 mil. eur, z čoho neživotné poistenie tvorí objem vo výške 111,7 mil. eur a životné poistenie vo výške 92,7 mil. eur. Týmito výsledkami poisťovňa Generali Slovensko potvrdila svoju pozíciu 3. najsilnejšej poisťovne na slovenskom poistnom trhu s 10,1% trhovým podielom.

V oblasti životného poistenia Generali Slovensko zaznamenalo nárast pri bežne platenom poistnom o viac ako 7% v porovnaní s rokom 2008, čo je výrazne nad nárastom trhu. V roku 2009 celkovo v bežne platenom a jednorázovo platenom životnom poistení predpis poistného na slovenskom trhu medziročne klesol o 4%, zatiaľ čo Generali Slovensko evidovalo len miernejší pokles o 2,2%. Pod vplyvom finančnej krízy zaznamenala poisťovňa vyšší záujem klientov práve o rizikové životné poistenie (krytie rizík práceneschopnosti, úrazu a nezamestnanosti). V úrazovom poistení zaznamenalo Generali Slovensko medziročný nárast o 5,5%.

V oblasti neživotného poistenia poisťovňa dosiahla výrazný nárast v segmente personálneho poistenia (poistenia domu/bytu a poistenia domácnosti) až vo výške 11,7%. Tento nárast môžeme pripísať i vplyvu finančnej krízy, ktorá viedla klientov k zvýšenému záujmu o ochranu a zabezpečenie svojho majetku. Naopak, predpokladaný pokles sa prejavil v oblasti poistenia motorových vozidiel na celkovom trhu, pričom v Generali Slovensko tento pokles predstavoval 11%. V segmente veľkých rizík sa poisťovni podarilo udržať rovnaké výsledky ako v roku 2008.

Z ďalších finančných ukazovateľov je v Generali Slovensko pozitívne hodnotený vynikajúci výsledok v Net Combined Ratio vo výške 80,1 %. Na základe dôkladného riadenia prevádzkových nákladov dokázala poisťovňa znížiť tieto náklady medziročne až o 11,7 %.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie