Poisťovňa Generali Slovensko ukončila rok 2012 s významným nárastom čistého zisku, ktorý dosiahol výšku 6,27 mil. EUR, čo predstavuje štvornásobný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2011 (+1,41 mil. EUR), aj vďaka pozitívnemu technickému výsledku v segmente neživotného i životného poistenia.

Na pozadí pokračujúceho náročného ekonomického prostredia dosiahla poisťovňa Generali Slovensko za rok 2012 celkové hrubé predpísané poistné 181,1 mil. EUR (-4,8 % medziročný pokles), z čoho neživotné poistenie tvorilo objem vo výške 101,9 mil. EUR (-4,5 % medziročný pokles) a životné poistenie vo výške 79,2 mil. EUR (-5,2 % medziročný pokles). Generali Slovensko poisťovňa potvrdila svoju pozíciu 3. najsilnejšej poisťovne na slovenskom poistnom trhu s trhovým podielom 9,8 %[1].

V roku 2012 poisťovňa Generali Slovensko zaregistrovala spolu takmer 80-tisíc poistných udalostí, pričom vyplatila poistné plnenia vo výške 71,9 mil. EUR.

SEGMENT ŽIVOTNÉHO POISTENIA

Na trhu životného poistenia v segmente pripoistení nastal v roku 2012 silný trend rastu, pričom poisťovňa Generali Slovensko zaznamenala nárast až o 21,0 % (poistný trh vzrástol o 6 %). Prinieslo jej to zvýšenie trhového podielu o 0,9 perc. bodu na hodnotu 7 %. Poisťovňa Generali Slovensko taktiež evidovala významný nárast novej produkcie v bežne platenom životnom poistení o 30 %. Nárast sa týkal všetkých distribučných kanálov, pričom všetky mesiace roku 2012 boli nad úrovňou porovnateľného obdobia roku 2011. Poisťovni sa zároveň podarilo zvýšiť profitabilitu životnej produkcie na úroveň 52,5 % (+17,9 perc. bodu medziročný nárast), pričom súčasná hodnota produkcie za rok 2012 dosiahla 7,9 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 93,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

SEGMENT NEŽIVOTNÉHO POISTENIA

Poisťovňa Generali Slovensko zaznamenala v segmente neživotného poistenia bez poistenia motorových vozidiel (PZP, havarijné poistenie) v roku 2012 medziročný nárast predpísaného poistného o 3,3 % (trh vzrástol o 1,4 %), a dosiahla trhový podiel v danom segmente 11,5 %. Hrubé predpísané poistné v segmente poistenia personálneho majetku (tzn. domov, bytov a domácností), vrátane poistenia zodpovednosti za škodu, vzrástlo o 3,4 %.

Generali Slovensko eviduje za rok 2012 pokles predpísaného poistného v poistení motorových vozidiel o 10,2 %, pričom sa podarilo dosiahnuť vynikajúci čistý technický výsledok na úrovni 3,5 mil. EUR.

V segmente neživotného poistenia sa čistá hodnota kombinovaného ukazovateľa (škodovosť + nákladovosť) po zaistení zlepšila o 8,2 perc. bodu na úroveň 91,3 %, čím potvrdila zvýšenú profitabilitu segmentu neživotného poistenia.


[1] bez jednorazovo plateného životného poistenia

Návrat na tlačové správy
Načítavanie