Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poistenie, ktoré zorganizuje pohreb, už aj na Slovensku

Bratislava, 9.9.2009 – Rovnako ako vo vyspelých krajinách, majú od 9.9.2009 už aj Slováci možnosť využiť poistenie, ktoré im zorganizuje pohreb podľa ich predstáv a pokryje jeho náklady. Nejedná sa o žiadne pripoistenie či službu v rámci životného poistenia, ale o samostatnú poistku, ktorej hlavným predmetom je práve organizácia a prefinancovanie pohrebu.

Poisťovňa Generali Slovensko sa rozhodla zaviesť tento produkt (s názvom Testament), nakoľko veľa Slovákov má síce odložené peniaze na pohreb, no napriek tomu nemá istotu, kto sa o všetko postará a pohreb zorganizuje. Poistka zabezpečí prepravu a prípravu tela na pohreb, truhlu, cirkevný alebo civilný pohreb do zeme, resp. kremáciu, urnu a urnové miesto, smútočný príhovor, hudbu, kvety a takisto vybavenie potrebnej dokumentácie.

Poistenie Testament prináša odpoveď nielen na to, kto pohreb zaplatí, ale i na to, kto všetko zabezpečí a zorganizuje, čo vo svete oceňujú samostatne žijúce osoby ako i veľké rodiny, “ uviedol Roman Holček námestník GR pre poistnú techniku.

Toto poistenie bude pre mnohých istotou, že odkladané prostriedky budú použité na určený účel. Navyše je rozhodne zmysluplné aj pre pozostalých, pretože nie každý má silu v tak ťažkej chvíli vyriešiť všetko a už vôbec nie podľa predstáv svojho blízkeho,“ dodal Antonín Nekvinda, generálny riaditeľ poisťovne Generali Slovensko.

Ochrana proti inflácii je zabezpečená indexáciou tak, aby poistná suma v čase, kedy bude potrebná na úhradu nákladov na pohreb, postačovala na dôstojné zabezpečenie a organizáciu pohrebu.

Myšlienka preplatenia pohrebných nákladov nevznikla v súčasnej dobe, ale už v antickom Ríme. Vtedy ešte nešlo o poistenie, ale existovali kluby, ktorých členovia pravidelne finančne prispievali a z príspevkov sa následne hradil ich pohreb. Využívali to hlavne bežní rímski občania, ktorých pozostalí nemali dostatok financií na zaplatenie vysokých nákladov za pohreb. Rovnaký princíp je známy aj u stredovekých cechov, remeselných organizácií a bratstiev. V polovici 19. storočia existovalo v Londýne viac ako 200 spoločností, ktoré hradili náklady na pohreb svojim členom. Tak sa položil základ pre vznik dnešného moderného poistenia, ktoré fungovalo nielen v Európe, ale aj Amerike. Známe sú združenia kňazov, ktorí okolo roku 1 800 založili „poistenie smrti“ v Spojených štátoch amerických. Po prvej svetovej vojne začali v niektorých častiach Spojených štátov ponúkať tzv. pohrebné poistenie i pohrebné ústavy. Dnes existuje moderná forma tohto poistenia ponúkaná poisťovňami vo vyspelých krajinách ako životné poistenie, ktoré okrem pokrytia pohrebných nákladov zorganizuje aj celý pohreb a zabezpečí množstvo iných služieb.

Poistenie, ktoré oddnes začína fungovať na slovenskom trhu, ponúka aj ďalšie doplnkové služby spojené s pohrebom, ako zorganizovanie karu a dopravu naň, či zabezpečenie náhrobného kameňa.

V rámci produktu sú automaticky k dispozícii aj asistenčné služby, ako napríklad právne či daňové poradenstvo pre riešenie pozostalosti, ale aj zabezpečenie prípadnej psychologickej pomoci pozostalým.

 

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie