Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Plynová kríza priniesla poistné udalosti za 154 000 €

Bratislava, 21.1.2009 – Teploty pod bodom mrazu a plynová kríza donútili niektoré domácnosti a firmy na Slovensku v priebehu uplynulých dní využiť elektrické ohrievače, krby a rôzne piecky. Ich použitie však v mnohých prípadoch neprinieslo teplo, ale priamo požiar. Do poisťovne Generali Slovensko boli k dnešnému dňu nahlásené poistné udalosti spôsobené požiarom vo výške približne 154 000 € (4.639.404 Sk).

Pri všetkých spomínaných poistných udalostiach bola na príčine vzniku požiaru neodborná inštalácia a úpravy vykurovacieho telesa a nekvalitné elektrické ohrievače v kombinácii so zlou manipuláciou.

Najväčšou škodou, ktorá bola do Generali Slovensko nahlásená, vznikla v dielni na opravu áut. Príčinou vzniku požiaru bola piecka na tuhé palivo, na ktorej bolo neodborne vykonané zaústenie rúry do komína. To malo za následok lietanie iskier v dielni, ktoré dopadali na horľavý materiál nachádzajúci sa v dielni, čím vznikol požiar. Oheň sa postupne rozšíril aj na všetky autá, ktoré boli určené na opravu a pokračoval do vedľajšieho rodinného domu, kde napáchal ďalšie škody. Predpokladaná celková výška škody je 70.000 € (2 108 820 Sk).

Ďalšia veľká škoda v predpokladanej výške 60.000 € (1 807 560 Sk) vznikla v rodinnom dome. Príčinou požiaru bolo nedostatočne odizolované komínové teleso krbu. Vzniknutý požiar vznietil drevený krov strechy.

Rovnako v ďalšej nahlásenej poistnej udalosti v rodinnom dome vznikol požiar v dôsledku zle odizolovaného komínového telesa kozubovej vložky. Majitelia zakúrili v krbe, pričom postupne došlo k prehriatiu nedostatočnej izolácie a krov dreveného domu sa vznietil. Majiteľovi tak vznikla škoda 20.000 € (602 520 Sk).

Škoda v dôsledku prikurovania elektrickým ohrievačom v byte ďalšieho klienta mala za následok poškodenie zariadenia domácnosti vo výške cca. 4000 € (120 504 Sk). Oheň v byte poškodil mikrovlnnú rúru, nábytok a plazmový televízor.

Pri elektrických ohrievačoch vznikajú poistné udalosti najčastejšie v dôsledku zapnutých ohrievačov bez dozoru, zakrývaním a umiestnením v tesnej blízkosti zariadenia domácnosti, prehriatím a skratom. V prípade krbov a piecok sa stretávame najčastejšie s príčinami vzniku požiaru, ktorými je konštrukcia, úpravy a montáž krbov, piecok, komínov a podobných zariadení bez odborníkov.

Klienti po požiaroch ako aj iných poistných udalostiach postupujú niekedy nesprávne čím napríklad zväčšujú rozsah škody. Je nevyhnutné, aby v prípade poistnej udalosti dodržali pár základných postupov.

Poistnú udalosť je dôležité do poisťovne nahlásiť v čo najkratšom čase po jej vzniku.
V Generali Slovensko je možné urobiť to telefonicky, e-mailom, prípadne poštou.
Pri všetkých poistných udalostiach je najlepšie vyhotoviť si fotodokumentáciu.
Ak to situácia dovolí, je možné začať s upratovaním škôd, ale tak, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu majetku.
Veci je vhodné roztriediť na zničené a poškodené a urobiť zoznam. Zvyšky zničených vecí, pokiaľ to situácia dovolí, ponechať a uložiť k následnej prehliadke pracovníkmi likvidácie. Ak to z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov nebude možné a bude nutné začať s odstraňovaním zvyškov ešte pred obhliadkou likvidátorov, je potrebné zaistiť preukázateľnosť vzniku škody a jej výšky a ďalej aj preukázanie existencie uvedených dôvodov, pre ktoré museli zvyšky byť odstránené (napr. vlastná fotodokumentácia, nariadenie hygienika a podobne).
Pri veciach, ktoré je možné opraviť, treba vyčkať s opravou na pokyn poisťovateľa. Pokiaľ bude nutné z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov začať s opravou platia rovnaké pravidlá ako pri zničených veciach.

(Sumy prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK)

Poisťovňa Generali Slovensko je tretia najväčšia poisťovňa na slovenskom trhu, ktorá vznikla spojením Českej poisťovne – Slovensko, a.s. a Generali Poisťovňa , a.s. Generali Slovensko je súčasťou Generali PPF Holdingu B.V., ktorý pôsobí v 13 krajinách strednej a východnej Európy. Generali PPF Holding spravuje prostredníctvom svojich dcérskych spoločností aktíva vo výške takmer 10 miliárd euro a poskytuje v regióne služby 9 miliónom klientom. Generali PPF Holding má sídlo v Holandsku a jeho hlavná organizačná pobočka sídli v Českej republike v Prahe. Generali PPF Holding B.V. je spoločný podnik Assicurazioni Generali (podiel 51 %) a PPF Group (49 %).

Návrat na tlačové správy
Načítavanie