Bratislava/Praha – Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva poisťovne Generali Slovensko sa od 1. júna 2013 stane Roman Juráš (42). Súčasný generálny riaditeľ Vladimír Bezděk (38) bude od
1. augusta 2013 vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s., (PSČP) so sídlom v Prahe. Vladimír Bezděk bude zároveň šéfom Kompetenčného centra pre dôchodkové fondy v Generali PPF Holdingu.

Luciano Cirinà, generálny riaditeľ Generali PPF Holdingu (GPH), ktorého súčasťou sú obidve spoločnosti, uviedol: „Obe spoločnosti majú mimoriadne veľký význam pre našu skupinu. Do Generali Slovensko sa vracia skúsený manažér, Roman Juráš, ktorý dokonale pozná túto poisťovňu ako aj slovenský poistný trh. Je bezpochybne zárukou jej ďalšieho úspešného rozvoja. Vďaka aktívnemu pôsobeniu Vladimíra Bezděka spoločnosť dosiahla úspechy v životnom poistení, a to ako v objeme, tak aj v ziskovosti. Z Generali Slovensko vytvoril silného hráča na trhu životného ako aj neživotného poistenia. Je jedným z popredných odborníkov na penzijné fondy s know-how a schopnosťami na dosiahnutie ďalšieho významného úspechu Penzijní společnosti ČP.

Nový generálny riaditeľ Generali Slovensko Roman Juráš (nar. 1970) nastúpil do Generali v roku 1996 a bol zodpovedný za zriadenie dcérskej spoločnosti Generali na Slovensku. Od roku 2001 bol členom predstavenstva spoločnosti a v roku 2002 bol poverený realizovaním projektu strategickej spolupráce s VÚB bankou. Následne v rámci penzijnej reformy zakladal dôchodkovú správcovskú spoločnosť VÚB Generali d.s.s., v ktorej viedol jej predstavenstvo. V roku 2007 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s. a zodpovedný za prípravu fúzie s Českou poisťovňou -Slovensko. Od roku 2008 pracuje Roman Juráš pre Generali Versicherung AG vo Viedni ako šéf bankopoistenia a rovnako kompetenčného centra pre bankopoistenie pre celú skupinu Generali. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave je ženatý a má dve deti.

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., je 3. najsilnejšia univerzálna poisťovňa na slovenskom poistnom trhu s trhovým podielom 8,6 %. Jej hrubé predpísané poistné je vo výške 181,1 mil. eur.

Vladimír Bezděk (nar. 1974) začal svoju kariéru v Českej národnej banke v roku 1997, kde pôsobil vo viacerých pozíciách na niekoľkých útvaroch vyše 9 rokov. V rokoch 2004, 2005 a 2010 prechodne pracoval pre vládu Českej republiky na príprave dôchodkovej reformy. Od 2007 do 2010 pôsobil ako generálny riaditeľ poisťovne Aegon v Českej republike. V septembri 2010 sa stal generálnym riaditeľom poisťovne Generali Slovensko. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe a na univerzite v Manchestri vo Veľkej Británii získal titul Master of Arts v odbore Ekonómie. Vladimír Bezděk je ženatý a má štyri deti.

Penzijní společnost České pojišťovny bola založená ako Penzijní fond České pojišťovny v roku 1994. V súčasnosti je najväčším poskytovateľom penzijného pripoistenia v Českej republike. PSČP má takmer 1,3 mil. zákazníkov a jej celkové aktíva predstavujú takmer 2,7 mld. eur.

Generali Slovensko poisťovňa, a.s. a Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s., patria do Generali PPF Holdingu (GPH), holdingovej spoločnosti krajín strednej a východnej Európy z Generali Group. GPH je jednou z hlavných poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe. Predpísané poistné GPH za rok 2012 presiahlo 4,1 mild. eur, čo predstavuje významný nárast oproti roku 2011 (+ 6,9%).

Poznámka: Vymenovanie podlieha schváleniu regulačných orgánov.

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie