Poisťovňa Generali Slovensko zaevidovala hlásenie poistnej udalosti požiar Krásnej Hôrky v nedeľu 11. marca 2012 na základe telefonického hlásenia škody na asistenčné služby. Zaregistrované boli dve poistné udalosti – na nehnuteľnosti a na hnuteľnom majetku.

K dnešnému dňu sa uskutočnili tri obhliadky miesta vzniku poistnej udalosti v termínoch: 13. 3. 2012 – prvá obhliadka, 22. 3. 2012 – obhliadka za účelom zistenia postupu prác pri provizórnom zakrývaní zničenej strechy, 12. 4. 2012 – obhliadka s cieľom zistiť postup prác po provizórnom zakrytí časti dolného a stredného hradu. Na základe ohliadok boli zistené nasledovné skutočnosti:

Poškodené hradné múry
Koruny múrov po obvode sú po zhorení striech tepelne degradované a bude ich pravdepodobne nutné asanovať na niektorých miestach až 1 m pod súčasnú úroveň. Či bude na obnovu vyše 1 m hrubých stien použitý nový alebo pôvodný materiál, rozhodnú pamiatkari. Zároveň začínajú postupne opadávať všetky vonkajšie omietky na miestach postihnutých požiarom. Statický systém po požiari a únosnosť hradných múrov musia dôkladne posúdiť statici. Uvedené skutočnosti môžu ovplyvniť náklady na obnovu.

Odstraňovanie porastu na hradnom kopci
Kosenie bolo zabezpečované v období máj až október. Odstraňovanie náletových drevín a stromov sa uskutočnilo v roku 2007. Cieľom bolo vyčistenie svahového terénu okolo hradného múru v šírke 10 až 15 m. Celkovo bolo vyrúbaných 23 stromov a iných náletových drevín.

Protipožiarny náter šindľovej strechy
Podľa predložených podkladov bola v roku 2000 vykonaná chemická a protipožiarna ochrana formou nástreku na časti šindľovej strechy. Poisťovňa v tejto chvíli skúma detaily, ako napr. aká látka bola na náter použitá, na akej veľkej časti strechy bol náter vykonaný, a či to malo vplyv na rozsah škody.

Nové nálezy
Po požiari bola vyvezená suť, v ktorej boli dôkladným presievaním nájdené zvyšky zbraní a gulí do malých diel a pušiek.

Nefunkčné bleskozvody
Pôvodné bleskozvody sú nefunkčné a nepoužiteľné. Hrozí poškodenie majetku a ohrozenie pracovníkov vykonávajúcich opravu a ochranu hradu bleskovou činnosťou. Je potrebné, čo najskôr nájsť dočasné riešenie ochrany ľudí a objektov.

Záchrana zbierok
Zbierky sú bezpečne uložené v areáli múzea Betliar, kde sú chránené kamerovým systémom, 24-hodinovou vlastnou ochrannou službou, vnútorným EZS a mrežami na oknách. Poisťovňa zatiaľ nemá k dispozícií zoznam zničených alebo poškodených zbierok.

Poisťovňa Generali Slovensko vyplatila na šiesty deň po požiari Ministerstvu kultúry SR zálohu na poistné plnenie vo výške 2 mil. EUR. Postup čerpania poistného plnenia je nastavený s MK SR a SNM, pričom ďalšia záloha bude vyplatená až po vyčerpaní a vydokladovaní prvej zálohy. Z uvedenej zálohy bola k dnešnému dňu vyčerpaná suma vo výške 56 000 EUR. Všetky rekonštrukčné práce sú odsúhlasované a konzultované s poisťovňou, nakoľko sa dohliada na primeranosť a účelnosť vynaložených nákladov na opravu. Termín ukončenia likvidácie závisí od času, za ktorý bude dokončená rekonštrukcia celého hradu. Poisťovňa kryje primerané a účelne vynaložené náklady na uvedenie hradu do stavu pred poistnou udalosťou, bez ohľadu na amortizáciu, čiže v nových cenách. Všetky rozšírenia, zdokonalenia, prístavby nie sú poistením kryté.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie