Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

V súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou situáciou v Egypte a výstrahou Ministerstva zahraničných vecí SR (MZV SR) poisťovňa Generali Slovensko odporúča klientom bezodkladne kontaktovať asistenčnú službu, ktorá ich bude informovať o ďalšom postupe. Číslo majú uvedené na asistenčnej kartičke.

Komplexné cestovné poistenie od Generali Slovensko kryje aj prípady prerušenia cesty z dôvodu zhoršenia bezpečnostnej situácie v zahraničí. Zároveň je možné poistiť si aj storno zájazdu ešte pred samotným vycestovaním. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Egypte a výstrahu MZV SR, v rámci ktorej sú definované najnebezpečnejšie oblasti tejto krajiny, odporúčame klientom, aby kontaktovali asistenčnú službu a informovali sa, či je vhodné v dovolenkovej destinácii zostať a či majú komplexné cestovné poistenie s krytím rizika predčasného návratu z dovolenky. Asistenčná služba v prípade potreby zorganizuje a zabezpečí predčasný návrat na Slovensko. Klientom s komplexným cestovným poistením poisťovňa garantuje aj krytie nákladov spojených s predčasným ukončením dovolenky.

Ak sa klienti nachádzajú v čase vyhlásenia zhoršenej bezpečnostnej situácie priamo v nebezpečných oblastiach, poisťovňa odporúča prehodnotiť svoje zotrvanie v danej oblasti. V prípade, ak sa klienti rozhodnú zostať v Egypte aj napriek výstrahe MZV SR, poisťovňa nie je povinná poskytnúť im poistnú ochranu a budú dovolenkovať na vlastnú zodpovednosť.

Klienti, ktorí plánovali vycestovať do Egypta v týchto dňoch, si môžu uplatniť náklady spojené so stornom zájazdu prostredníctvom poistenia storno poplatkov. Všetky potrebné informácie im poskytnú operátori Kontaktného centra na čísle: 0850 111 117 (volania zo SR), +421 2 58 576 666 (volania zo zahraničia).

Návrat na tlačové správy
Načítavanie