Poisťovne Generali PPF holdingu v krajinách V4 zaznamenali v medziročnom porovnaní výrazný pokles poistných udalostí spôsobených povodňami a záplavami. Z dlhodobého hľadiska však ide o výnimku, nakoľko v posledných rokoch celkové objemy škôd po prírodných katastrofách výrazne rastú. Všetky štyri krajiny zároveň zaregistrovali po povodniach rast novej produkcie v oblasti poistenia majetku. Vyplýva to zo štatistík poisťovní združených v Generali PPF holdingu zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska.

Poisťovne Generali PPF holdingu z krajín V4 vyčíslili minuloročné škody z povodní v mesiacoch máj a jún na takmer 37,5 mil. EUR, za rovnaké obdobie tohto roka ich štatistiky ukazujú pokles o 94,93 %.

Za máj a jún 2011 evidujú poisťovne Generali PPF holdingu pri počte 14 159 poistných udalostí škody vo výške 1,9 mil. EUR. Výnimku predstavuje Poľsko, ktoré nezaznamenalo žiadnu poistnú udalosť v súvislosti s povodňami. Vo zvyšných krajinách spôsobili najväčšie škody tzv. „bleskové záplavy“, ktoré vznikajú pri krátkodobých ale extrémne intenzívnych atmosférických zrážkach. Ich predpovedanie je v podstate nemožné a neviažu sa ani na žiadne konkrétne vodné toky.

Rekordné škody po ničivých povodniach a záplavách, ktoré postihli strednú Európu v roku 2010, sa následne premietli do záujmu o poistenie majetku. Všetky poisťovne zapojené do štatistiky zaznamenali v uvedenom roku rast produkcie. V Maďarsku vzrástla v roku 2010 nová produkcia dokonca až o 140 %, na Slovensku o viac ako tretinu.

Škody spôsobené povodňami a záplavami v krajinách V4

Povodne 2010 Počet poistných udalostí 

Poistné plnenie
(v EUR) 

rok 2010  137 964  106 070 177,55
máj, jún 2010  52 606  37 406 596,25

Medziročné porovnanie Počet poistných udalostí Poistné plnenie 
(v EUR)
máj, jún 2010  52 606  37 406 596,25
máj, jún 2011  14 159  1 895 940,80
pokles (%)  -73,08 %  -94,93 %

 

Najväčšie škody, ktoré spôsobili povodne a záplavy v roku 2010 v strednej Európe

Podmytý dom
Voda, ktorá prúdila pri povodni von z koryta českej rieky Bečva, vymieľala častice pod základovou škárou trojposchodového domu, pričom dochádzalo k podstatnému zníženiu únosnosti a k poklesu základových a nadzákladových konštrukcií a k pohybu celého rodinného domu. Poškodená bola tiež veranda a garáž. Vznikla škoda vo výške viac ako 107-tisíc EUR

Zničená elektráreň
Dvaapolmetrová záplavová vlna v Maďarsku zasiahla miesto so strojmi a transformátormi prislúchajúcimi k vodnej elektrárni, ktorá zásobuje okolie pitnou vodou. Poisťovňa vyplatila za túto škodu zatiaľ približne 265-tisíc EUR.

Múzeum pod vodou
Povodne a záplavy neobišli ani známe Múzeum japonského umenia a techniky Manggha v Krakove, kde spôsobili škodu vo výške 304-tisíc EUR.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie