Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali a VÚB banka podpísali zmluvu o strategickej spolupráci. Klienti si tak dokážu vybaviť väčšinu bankových záležitostí a poistení na jednom mieste.

„Možnosť vybaviť všetko na jednom mieste uľahčuje ľuďom život – toto je kľúčová myšlienka bankopoistenia a tiež dôvod, prečo sme zintenzívnili našu spoluprácu s VÚB bankou. Podpis strategickej zmluvy s VÚB nám dáva možnosť rozvíjať produktové portfólio pre klientov VÚB na jednej strane a zároveň dáva našim obchodníkom možnosť ponúkať bankové riešenia klientom Generali,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali Roman Juráš.

„Dnes už ľudia očakávajú, že v banke vybavia všetko potrebné. Takmer každý druhý klient, ktorý čerpá hypotéku, si ju u nás aj poistí pre prípad neschopnosti splácať úver. Pri spotrebných úveroch platí, že dvaja ľudia z troch sa poistia voči nepredvídateľným udalostiam počas splácania úveru. Spojenie s Generali je preto logické a výhodné aj pre klienta, ktorý tak získa jednoduché a transparentné poistné podmienky spolu s najvýhodnejšou cenou,” hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch.

V celosvetovom meradle v krajinách, v ktorých pôsobí skupina Generali, tvoria poisťovacie zmluvy uzavreté v bankách takmer jednu tretinu z ich celkového počtu.

V niektorých západoeurópskych krajinách klienti vybavia v bankách až 80 % všetkých životných poistení. V prípade neživotného poistenia predstavuje tento podiel 10 % a neustále rastie.

SILNÝ BANKOPOISTNÝ PRÍSTUP NA SLOVENSKU

Rovnako tak na Slovensku klienti nemusia chodiť z banky do poisťovne a naopak.

Na pobočkách VÚB banky dnes okrem životného poistenia a klasických bankopoistných produktov k úverom a kartám, môžu uzavrieť cestovné poistenie či povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

Ťažiskovým produktom je životné poistenie LaVita a špeciálne životné poistenie pre afluentných klientov La Vita Exclusive, ktoré banka ponúka ako jediná na Slovensku. Tohtoročný očakávaný nárast v segmente životného poistenia počíta so zvýšením predaja o 44 %.

Recipročne Generali rozširuje predaj finančných produktov o úverové produkty VÚB banky. Skúsenosti poisťovne Generali hovoria o tom, že vďaka spolupráci s VÚB klienti poisťovne uzatvoria v banke už každú tretiu poistnú zmluvu v oblasti životného poistenia.

NOVÉ PRVKY V BANKOPOISTENÍ PRE ROK 2016

Každý rok spoločne prichádzame s niekoľkými zmenami, či už procesnými alebo produktovými. Novinkou roka 2016 bude cestovné poistenie a poistenie na slovenské hory implementované priamo do internet bankingu VÚB.

Klient sa tak dokáže poistiť z pohodlia domova cez Internet banking alebo pomocou aplikácie mobil banking vo svojom smartfóne.

Inovácie neobídu ani poistenie motorových vozidiel. Povinné zmluvné poistenie vozidiel, známe ako PZP, plánujeme rovnako zakomponovať do internet bankingu VÚB a zjednodušiť tak ľuďom prístup i k tomuto poisteniu.

 

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie