Počas dopravno-preventívnej akcie Jablko – Citrón, ktorá sa konala od 16. do 20. júna 2014 na 50 miestach po celom Slovensku, skontrolovala polícia celkovo 1838 vodičov. Väčšina z nich dodržiavala dopravné predpisy, za čo ich špeciálne detské hliadky odmenili sladkým jablkom a maľovaným obrázkom.

Pravidlá cestnej premávky porušilo 331 motoristov – väčšinou išlo o prekročenú najvyššiu dovolenú rýchlosť, nezapnuté svetlá, ale v niektorých prípadoch bolo zistené aj požitie alkoholu. Títo vodiči dostali od školákov citrón, avšak pri závažných priestupkoch a porušeniach pravidiel s priamym ohrozením ostatných účastníkov cestnej premávky bola polícia nekompromisná.

Zo štatistík evidovaných počas akcie jednoznačne vyplýva, že za volantom sú zodpovednejšie ženy. Zatiaľ čo detské hliadky udelili citrón ako alternatívnu pokutu len 12 %-ám zo všetkých skontrolovaných vodičiek, muži dopadli horšie a s kyslou pokutou ich odišla až pätina. Najväčším hriešnikom, čo sa týka najvyššej dovolenej rýchlosti bol vodič kontrolovaný v Žilinskom kraji, ktorý v obci prekročil rýchlosť až o 42 km/h. V tomto prípade išlo o závažný priestupok a vodičovi bola udelená aj finančná pokuta.

Akcia vyvolala u vodičov pozitívny ohlas a viacerí priznali, že sa budú snažiť dôslednejšie dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Niektorí motoristi dokonca odmenili aj samotné deti. Krátko po kontrole sa vrátili na stanovisko a deťom rozdali sladkú odmenu.

Organizátormi akcie Jablko – Citrón boli poisťovňa Generali v spolupráci s Policajným zborom. „Z výsledkov akcie aj reakcií vodičov vyplýva, že náš cieľ sa podarilo naplniť. Viaceré deti dokázali veľmi dôrazne pokarhať vodičov za rýchlu jazdu či iné priestupky. Veríme, že aj touto akciou sme prispeli k šíreniu osvety o dôležitosti dodržiavania dopravných predpisov a bude sa nám dariť v tejto aktivite pokračovať aj v budúcnosti,“ uviedol Ing. Roman Juráš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali. „Ak týmto projektom zachránime čo i len jeden ľudský život, napríklad tým, že vodiči spomalia, nesadnú za volant opití, či si nechajú od detí prehovoriť do duše, už to považujem za úspech. Veď každý jeden účastník môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k bezpečnosti na cestách,“ dodal viceprezident Policajného zboru plk. JUDr. Ľubomír Ábel. Ako ďalej povedal, veľa nového sa naučili aj samotné deti. „Policajti zastavovali aj cyklistov a motorkárov, mnohé nevedeli, že aj to sú účastníci cestnej premávky. Vysvetlili im, čo všetko je povinná výbava bicykla, že musia nosiť prilbu, po ktorej strane cesty sa chodí, takže mali takú malú dopravnú výchovu priamo v teréne,“ doplnil.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie