Poisťovňa Generali Slovensko prináša od 1. marca na trh nový produkt Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi. Rozširuje tak svoje portfólio produktov o novinku, s ktorou potvrdzuje status univerzálnej poisťovne.

 

Nové poistenie od Generali Slovensko dokáže už v základnom rozsahu pokryť škody, ktoré vzniknú porušením povinností pri plnení pracovných úloh či v priamej súvislosti s nimi, alebo aj z nedbanlivosti. Ide napríklad o poškodenie alebo zničenie vecí alebo o škody na živote a zdraví. Pri všetkých uvedených typoch škôd je totiž zamestnávateľ oprávnený od zamestnanca požadovať náhradu škody, a to až do výšky štvornásobku jeho zárobku.

Základný rozsah poistenia je možné rozšíriť a vytvoriť tak poistenie priamo na mieru každého klienta, a to širokou škálou pripoistení napr. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú stratou zverených predmetov, držbou alebo používaním motorových vozidiel zamestnávateľa či škodu spôsobenú vadným výrobkom, chybne vykonanou prácou alebo službou. Špeciálnou výhodou ponúkanou výhradne poisťovňou Generali Slovensko je, že už základné poistenie je s územným rozsahom Európy.

V Generali Slovensko si môže poistenec určiť výšku poistnej sumy sám podľa vlastného uváženia. Napríklad ročné poistné administratívneho pracovníka s priemerným mesačným príjmom vo výške 500 € s premietnutím štvornásobku jeho zárobku do výšky poistného krytia nestojí viac než 50 € ročne.

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi si môže uzavrieť sám zamestnanec alebo jeho zamestnávateľ, ktorý môže poistiť aj viacerých zamestnancov skupinovo. Podľa počtu poistených má pritom právo nielen na zľavu, ale tiež na jednoduché určenie výšky poistnej sumy spoločne pre všetkých zamestnancov. Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi môžete uzavrieť prostredníctvom viac ako 130 pobočiek Generali Slovensko.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie