Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Cieľom zmeny je zamerať sa na kľúčové oblasti poistenia a projektov strategického významu

Od 1. 7. 2013 posilní 4 členný tím top vedenia Generali Slovensko Ing. Marian Hrotka, PhD., ktorý sa stane 5. členom predstavenstva a vedenia spoločnosti*. Pôsobiť bude na pozícii námestníka nového Rezortu poistnej techniky. Marian Hrotka a jeho nový rezort bude zodpovedný za tvorbu produktov životného a neživotného poistenia, underwritingu a likvidácie poistných udalostí. Cieľom tejto zmeny je posilnenie riadenia kľúčových oblastí poistenia a skvalitnenia služieb pre klienta prepojením produktov a servisu.

Profesionálna dráha Mariana Hrotku je od roku 1998 pevne spojená so skupinou Generali. Ako vedúci oddelenia controllingu sa podieľal na etablovaní poisťovne Generali na Slovensku. V roku 2003 nastúpil do centrály v Terste, kde pôsobil ako controller a zástupca regionálneho manažéra zodpovedného za Nemecko a Švajčiarsko. Počas svojej kariéry sa v skupine Generali venoval množstvu rôznorodých projektov, týkajúcich sa reštrukturalizácie Generali v regióne strednej a východnej Európy. Viac ako 3 roky pôsobil ako člen predstavenstva a riaditeľ pre poistnú techniku a financie v Generali Bulgaria Holding. Od minulého roka pôsobí vo Viedni, kde vedie oddelenie Group Reporting. Vyštudoval poistnú matematiku a získal doktorát v odbore štatistika na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Marian Hrotka je ženatý a má dve deti.

Od 1. 7. 2013 získa Generali Slovensko aj ďalšiu posilu, ktorou je Ing. Juraj Jurčík. Pôsobiť bude na pozícii vrchného riaditeľa nového Úseku stratégie a rozvoja.

Juraj Jurčík odštartoval svoju kariéru v roku 1997 v novozaloženej spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s., kde zriadil jej účtovné oddelenie. Neskôr sa stal šéfom financií a paralelne pôsobil ako prokurista spoločnosti. V rámci vytvorenia Generali PPF Holdingu v roku 2008 prešiel do Prahy na pozíciu riaditeľa účtovníctva a konsolidácie, kde zodpovedal za finančné výkazníctvo holdingu a dane. Od roku 2010 pôsobí ako finančný riaditeľ v Generali PPF Rusko. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii získal titul Master of Business Administration v odbore strategický manažment. Juraj Jurčík je ženatý a má dve deti.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo získať späť do slovenskej Generali Mariana Hrotku a Juraja Jurčíka. Obaja kolegovia sú skúsení a rešpektovaní manažéri našej skupiny na medzinárodnej úrovni. Spoločne s nimi prichádza impulz pre ďalší strategický rozvoj. Som hlboko presvedčený, že aktuálne vytvorený tím na Slovensku vrátane existujúcich odborníkov a spolupracovníkov, ktorí už tvoria piliere Generali Slovensko, má všetky predpoklady na to, aby sme spolu vytvorili úspešný príbeh tejto poisťovne“, uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali Slovensko, Roman Juráš.

*Poznámka: Vymenovanie podlieha schváleniu regulačných orgánov.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie