Odborná porota súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2013, ktoré je jediným ocenením pre najlepšie komunikujúce inštitúcie na Slovensku so zákazníkom, ocenila poisťovňu Generali Slovensko 1. cenou – Grand Prix v kategórii Poisťovníctvo. „Ocenenie si veľmi vážime a vnímame ho ako pozitívnu spätnú väzbu na aktivity, ktoré kopírujú náš positioning klientsky a servisne orientovanej spoločnosti,“ uviedla Zuzana Hliváková, vrchná riaditeľka marketingu a komunikácie Generali Slovensko.

Desaťčlenná porota zložená z odborníkov z oblasti reklamy, media buyingu, PR, digitálneho marketingu, výskumu, ale aj marketingovej žurnalistiky a z akademickej pôdy vyberala z nominovaných poisťovní tú najlepšiu s prihliadnutím na výsledky kvalitatívneho prieskumu. Ten uskutočnila Katedra marketingovej komunikácie FF UK v Bratislave formou mystery callingu po odbornom zaškolení a pod profesionálnym dohľadom výskumnej agentúry AKO. Porota zároveň zohľadnila výsledky poisťovne Generali Slovensko v oblastiach: PR, reklama, direct marketing, osobný predaj, podpora predaja, sponzoringový program, firemná filantropia, korporátna identita a inovatívny prístup v komunikácii počas obdobia od októbra 2012 do augusta 2013.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie