Poisťovňa Generali Slovensko zaznamenala v medziročnom porovnaní 5,6-násobný nárast počtu zmlúv v poistení personálneho majetku občanov. Pri poistení domácností eviduje 6,4-násobný nárast, pričom pri poistení nehnuteľností vzrástol počet nových zmlúv 4,4-násobne. Z celkového počtu uzavretých zmlúv tvorí takmer jednu tretinu poistenie majetku mladých klientov do 35 rokov.

Štatistiky potvrdzujú, že klienti si začali vo väčšej miere uvedomovať potrebu komplexného poistenia majetku, teda poistenia nehnuteľnosti spolu s poistením domácnosti. Zatiaľ čo v júli 2011 pripadalo na 100 poistení nehnuteľnosti 66 poistení domácností, o rok neskôr to už bolo 95 poistení domácnosti. V marci tohto roka poisťovňa zaznamenala dokonca mierne vyšší záujem o poistenie hnuteľného majetku ako nehnuteľnosti. Jedným zo zaujímavých zistení je medziročný šesťnásobný nárast počtu zmlúv, ktorými si v Generali Slovensko poistili svoj majetok mladí klienti do 35 rokov. Je dôležité upozorniť, že klient si môže poistiť bývanie, aj keď žiadnu nehnuteľnosť nevlastní a býva v podnájme. Poistenie hnuteľných vecí v osobnom vlastníctve (práčka, televízor, notebook, bicykel, oblečenie a pod.) si môže uzavrieť bez vedomia majiteľa bytu a nemusí mať v danom byte trvalé bydlisko. K poisteniu zariadenia domácnosti poisťovňa odporúča poistenie zodpovednosti kryjúce škody, ktoré spôsobí nájomca tretím osobám, napr. vytopenie susedov, škody na majiteľových veciach (kuchynská linka, chladnička a pod.). Nakoľko sa poistenie, ktoré má uzavreté majiteľ bytu, vzťahuje len na veci v jeho vlastníctve, je vhodné nastaviť si poistnú sumu na celkovú hodnotu hnuteľného majetku nájomcu. Na ilustráciu uvádzame príklad:

 

24-ročný študent bývajúci prechodne v podnájme v Bratislave

Majetok

Hodnota (v EUR)

Notebook  

650

Mobil                           

160

Bicykel                        

400

Mikrovlnná rúra              

60

Oblečenie                  

1 000

DVD prehrávač              

50

Knihy, učebnice           

400

Knižnica, police           

100

Práčka                       

300

Kuchynský riad            

200

Periny, obliečky             

60

Kolieskové korčule       

100

Rýchlovarná kanvica      

20

SPOLU                     

3500

  

Poistenie domácnosti – poistná suma:                              3 500 EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu – poistná suma:       15 000 EUR

—————————————————————————————

ONLINE poistenie pre mladých za špeciálnu cenu:         14,21 EUR/ročne
                                                                                         (= cca 1,18 EUR/mesiac)

Klient získa k poisteniu automaticky asistenčné služby zadarmo.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie