Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Generali Slovensko a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave pripravili spoločný projekt

Od zimného semestra školského roku 2010/2011 spustila poisťovňa Generali Slovensko projekt spolupráce s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a poslucháčmi tejto vysokej školy – študijného programu Poistnej matematiky. Pre študentov sú pripravené nielen zaujímavé prednášky z oblasti poisťovníctva, ale aj program Stážisti.

Generali Slovensko sa dohodla so zástupcami Univerzity Komenského pod vedením Rastislava Potockého, garanta študijného programu Poistná matematika a vedúceho Odd. štatistiky a poistnej matematiky, na participácii manažérov poisťovne na prednáškach Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky – Oddelenie štatistiky a poistnej matematiky. Ako uviedol k spolupráci s poisťovňou Rastislav Potocký: „Prínos spoločného projektu s poisťovňou Generali Slovensko vidím najmä v tom, že naši študenti sa oboznámia s úlohami, ktoré riešia poisťovne, budú môcť posúdiť ako ich univerzitné prednášky pripravujú na prácu v poisťovníctve a tiež ich samotná prax v poisťovni formou stáže zvýhodní pri uchádzaní sa o prácu po skončení vysokoškolského štúdia.“

Prednášky sú určené všetkým záujemcom o informácie z praxe a manažéri Generali Slovensko sa v nich podelia o svoje dlhoročné vedomosti a skúsenosti so študentmi Poistnej matematiky. Prednášky sa budú týkať zaujímavých a aktuálnych tém z oblasti poisťovníctva, ako napríklad – Problematika spojená s implementáciou nového režimu Solvency II, Biznis plán spustenia produktu životného poistenia, Oceňovanie vlastných vrubov v zaistení – Net Retention, Oceňovanie produktov v životnom poistení metódou pridanej hodnoty – profit testing, Systém Prophet – modely v rámci profit testingu, či Produktový manažment v oblasti neživotného poistenia. Ako uviedla PhDr. Janka Holúbeková, vrchná riaditeľka Úseku ľudských zdrojov a organizácie, Generali Slovensko poisťovňa, a.s.: „Cieľom tohto projektu je prepojiť vedomosti, ktoré ponúka štúdium na vysokej škole, s informáciami z praxe. Študenti spoznajú prácu v jednotlivých útvaroch našej poisťovne a veríme, že im tento program uľahčí v budúcnosti rozhodovanie pri smerovaní ich kariéry.“

Do programu Stážisti, ktorý tvorí druhú časť spoločného projektu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a poisťovne Generali Slovensko, boli vybraní študenti Poistnej matematiky. Okrem študentov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK boli medzi stážistov zapojení aj študenti Poistnej matematiky z Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci uvedeného programu majú možnosť oboznámiť sa s prácou jednotlivých útvarov poisťovne, spoznať pracovné procesy, či absolvovať pripravené odborné školenia ako napr. Visual Basic, Insurance English a mnohé ďalšie.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie