Poisťovňa Generali eviduje poistnú udalosť na každom treťom havarijne poistenom vozidle. Len za riziká poškodenie čelného skla, stret so zverou, krádež a živel vyplatila za prvých 9 mesiacov roka 2013 takmer 3,7 mil. EUR. Od októbra môžu náhradu škody v týchto prípadoch získať klienti z nového povinného zmluvného poistenia, ktoré kryje už aj škody na vozidle poisteného.

Poisťovňa Generali uvádza na slovenský trh unikátne povinné zmluvné poistenie auta, ku ktorému si môžu klienti pripoistiť až 7 havarijných rizík. V aktuálnej akciovej ponuke získajú jedno z troch vybraných havarijných rizík úplne zadarmo (stret so zverou alebo výtlky, alebo úraz) pri cene PZP už od 63 EUR ročne. Ktorékoľvek ďalšie riziko si môžu zároveň pripoistiť sa nižšie uvedené ceny. „Našim klientom chceme ponúknuť alternatívu k havarijnému poisteniu. Ak nemajú potrebu komplexného krytia, ktoré im poskytuje havarijné poistenie – či už kvôli jeho cene alebo určitej tolerancii k riziku, stále existujú havarijné riziká, ktoré vnímajú klienti individuálne intenzívnejšie a my sa im snažíme ponúknuť PZP produkt, ktorý tieto riziká pokryje,“ uviedol Zdeněk Jankovský, vrchný riaditeľ Úseku poistenia motorových vozidiel.

Klient si môže pripoistiť k PZP nasledovné havarijné riziká:

  1. Výtlk – kryje poškodenie diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky; úplná novinka na Slovensku. Cena: 10 EUR
  2. Stret so zverou – vzťahuje sa na poškodenia pri strete s akoukoľvek zverou (divá aj domáca). Cena: 15 EUR
  3. Úraz – kryje riziko smrti, trvalé následky a dobu nevyhnutného liečenia spôsobené úrazom dopravovaných osôb. Cena: od 15 EUR
  4. Amortizácia – v prípade nezavinenej dopravnej nehody klientovi poisťovňa preplatí rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti. Cena: 30 EUR
  5. Krádež – vzťahuje sa na motorové vozidlo a jeho súčasti. Cena: 30 EUR
  6. Živel – kryje poškodenia v prípade požiaru, krupobitia, povodní a záplav, víchrice, pádu stromu, stožiara, zosuvov pôdy a pádu lavíny. Cena: 10 EUR
  7. Čelné sklo – kryje poškodenia v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy a havárie, teda aj od odleteného kamienka. Cena: od 18 EUR

Nové PZP od Generali patrí medzi najviac segmentované produkty na trhu. To znamená, že cena PZP zodpovedá v čo najvyššej možnej miere rizikovosti klienta. Najvýhodnejšie ceny poistenia majú bezškodoví vodiči, majitelia vozidiel starších ako 12 rokov a vybraných značiek a modelov áut. V rámci akciovej ponuky získajú klienti spolu s jedným havarijným rizikom zadarmo aj nadštandardné asistenčné služby a nadštandardné limity krytia (6 mil. EUR škody na majetku, 6 mil. EUR škody na zdraví).

Návrat na tlačové správy
Načítavanie