Poisťovňa Generali eviduje poistnú udalosť na každom štvrtom havarijne poistenom vozidle. Len za riziká živel, výtlk, úraz a nové diely za staré vyplatila za prvých deväť mesiacov tohto roka 600-tisíc eur. Od 19. októbra môžu náhradu škody aj v týchto prípadoch získať klienti z nového povinného zmluvného poistenia, ktoré kryje už aj škody na vozidle poisteného. Jedno zo spomínaných havarijných pripoistení dostanú v PZP dokonca úplne zadarmo.

Poisťovňa Generali ponúka na slovenskom trhu unikátne povinné zmluvné poistenie auta, ku ktorému si môžu klienti pripoistiť až 8 havarijných rizík. V aktuálnej akciovej ponuke získajú jedno zo štyroch vybraných havarijných rizík (živel, výtlk, úraz, nové diely za staré) úplne zadarmo! A to pri cene PZP už od 59 eur ročne.

Ktorékoľvek ďalšie riziko si môžu zároveň pripoistiť za nižšie uvedené ceny.

„Tým klientom, ktorí nemajú potrebu komplexného krytia, ktoré im poskytuje havarijné poistenie – či už kvôli jeho cene alebo určitej tolerancii k riziku, ponúkame alternatívu k havarijnému poisteniu. Stále totiž existujú havarijné riziká, ktoré vnímajú klienti individuálne intenzívnejšie a my sa im snažíme ponúknuť PZP produkt, ktorý tieto riziká pokryje,“ uviedol námestník generálneho riaditeľa poisťovne Generali pre rezort poistnej techniky Marian Hrotka.

Klient si môže pripoistiť k PZP nasledovné havarijné riziká:

1. Výtlk – kryje poškodenie diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky. Cena: 10 eur

2. Stret so zverou – vzťahuje sa na poškodenia pri strete s akoukoľvek zverou (divá aj domáca). Cena: 25 eur

3. Úraz – kryje riziko smrti, trvalé následky a dobu nevyhnutného liečenia spôsobené úrazom dopravovaných osôb. Cena: od 15 eur

4. Nové diely za staré – v prípade nezavinenej dopravnej nehody klientovi poisťovňa preplatí rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti. Cena: 20 eur

5. Krádež – vzťahuje sa na motorové vozidlo a jeho súčasti. Cena: 30 eur

6. Živel – kryje poškodenia v prípade požiaru, krupobitia, povodní a záplav, víchrice, pádu stromu, stožiara, zosuvov pôdy a pádu lavíny. Cena: 10 eur

7. Čelné sklo – kryje poškodenia v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy a havárie, teda aj od odleteného kamienka. Cena: od 18 eur

8. Asistenčné služby PREMIUM – sú služby poskytované pri riešení dopravných nehôd a mechanických porúch. Cena: 20 eur

Nové PZP od Generali patrí medzi najviac segmentované produkty na trhu. To znamená, že cena PZP zodpovedá v čo najvyššej možnej miere rizikovému profilu klienta. Najvýhodnejšie ceny poistenia majú bezškodoví vodiči, majitelia vozidiel starších ako 12 rokov a vybraných značiek a modelov áut. V rámci akciovej ponuky získajú klienti spolu s jedným havarijným rizikom zadarmo aj asistenčné služby a nadštandardné limity krytia (6 mil. eur škody na majetku, 6 mil. eur škody na zdraví).

Návrat na tlačové správy
Načítavanie