Generali Poisťovňa a Česká poisťovňa – Slovensko spoja sily na slovenskom trhu a vytvoria tretieho najsilnejšieho hráča na slovenskom poistnom trhu

Generali PPF Holding, zastúpený na Slovensku spoločnosťami Generali Poisťovňa, a.s. a Česká poisťovňa – Slovensko, a.s. sa rozhodol spojiť obe spoločnosti a zaregistrovať oficiálne zlúčenie týchto dvoch právnych subjektov.

Nová integrovaná spoločnosť bude pôsobiť pod jednou spoločnou značkou a pod spoločným manažmentom, ktorý bude vedený generálnym riaditeľom Ing. Antonínom Nekvindom.
Ing. Nekvinda, súčasný generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva Českej poisťovne – Slovensko, a.s., preberie vedenie všetkých aktivít Generali PPF Holdingu na Slovensku ku dňu 1.6. 2008. Nová značka spoločného podniku bude zverejnená v priebehu roka v rámci procesu integrácie.

Ing. Roman Juráš, súčasný predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Generali Poisťovňa, a.s. a súčasne predseda predstavenstva VÚB Generali, d.s.s, a.s. bude pokračovať vo svojej kariére v Generali Holdingu Rakúsko.

“Rozhodli sme sa pre zlúčenie našich aktivít na Slovensku, keďže obe spoločnosti majú podobnú veľkosť a sú orientované na rovnaké segmenty klientov. Kombináciou toho najlepšieho z oboch spoločností posilníme našu pozíciu na slovenskom poistnom trhu pod jednou značkou s prvotriednym klientskym servisom.” Uviedol Ladislav Bartoníček generálny riaditeľ Generali PPF Holdingu pre všetky krajiny strednej a východnej Európy.

V súčasnosti budú obe spoločnosti na Slovensku i naďalej pokračovať vo svojich činnostiach ako dva samostatné subjekty pod svojimi terajšími názvami, až do momentu úplného zlúčenia. Pre klientov a obchodných partnerov, ako aj pre ich existujúce či nové zmluvy sa nič nemení. Proces integrácie začne k 1.6.2008 a bude ho viesť nový manažment pod vedením Ing. Antonína Nekvindu. Očakávame, že celkový proces bude ukončený v druhej polovici roka 2008.

Generali Poisťovňa, a.s. a Česká poisťovňa – Slovensko, a.s. sú súčasťou Generali PPF Holdingu B.V., ktorý pôsobí v 12 krajinách strednej a východnej Európy. Generali PPF Holding spravuje prostredníctvom svojich dcérskych spoločností aktíva vo výške takmer 10 miliárd euro a poskytuje v regióne služby 9 miliónom klientom. Generali PPF Holding má sídlo v Holandsku a jeho hlavná organizačná pobočka sídli v Českej republike v Prahe. Generali PPF Holding B.V. je spoločný podnik Assicurazioni Generali (podiel 51 %) a PPF Group (49 %).

Návrat na tlačové správy
Načítavanie