Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Terst – V súlade s dohodou podpísanou dňa 8. januára 2013 získala skupina Generali 100 % vlastníctvo spoločnosti Generali PPF Holding B. V. (GPH) odkúpením zvyšného 24 % minoritného podielu, ktorý vlastnila skupina PPF. Získaním plného vlastníctva GPH mení holdingová spoločnosť pôsobiaca v strednej a východnej Európe svoj názov na Generali CEE Holding B. V.

Generálny riaditeľ skupiny Generali Mario Greco vyhlásil: „Toto je posledný krok v tejto pre skupinu Generali mimoriadne dôležitej transakcii. Úplné vlastníctvo Generali CEE Holding B. V. nám konečne dáva možnosť naplno využívať všetky naše investície a urýchliť ďalší rozvoj a zlepšovanie našej konkurencieschopnosti v tejto oblasti. Región strednej a východnej Európy je jedným z našich kľúčových trhov v Európe, sú tu jasné vyhliadky budúceho rastu, a čo sa týka ziskovosti, má tu naša skupina už jasnú vedúcu pozíciu.“

Spoločný podnik Generali PPF Holding bol založený v roku 2008. Zjednotil obchodné aktivity obidvoch skupín v strednej a východnej Európe a vytvoril jednu z najväčších poisťovacích skupín v regióne. Po rozhodnutí o ukončení tohto partnerstva oznámenom v januári 2013 a po akvizícii prvej tranže akcií GPH (25 %) v marci toho istého roka vlastnila Generali 76 % GPH a mala plnú kontrolu nad riadením spoločnosti. Dnes, po ohlásenom odkupe minoritného podielu a následnej akvizícii plného vlastníctva spoločnosti, partnerstvo so skupinou PPF definitívne končí.

Odkup zvyšného podielu v GPH bol dokončený v súlade s podmienkami oznámenými trhu už skôr za konečnú cenu 1,245.5 mil. eur.

Generali CEE Holding je jednou z najväčších poisťovacích spoločností na trhoch strednej a východnej Európy s vynikajúcimi výsledkami v ziskovosti a s vedúcou pozíciou v mnohých z 10 krajín, kde pôsobí (na prvom mieste je v Českej republike a v Maďarsku, na druhom v Srbsku, na treťom na Slovensku a v ostatných krajinách patrí do prvej desiatky). Okrem toho predbieha skupina svojich regionálnych konkurentov i v ziskovosti v oblasti neživotného poistenia – ku koncu septembra dosahovalo tzv. Combined Ratio výšku 87,3 %.

Región strednej a východnej Európy je pre Generali štvrtým najväčším trhom s predpísaným poistným vo výške zhruba 3,5 mld. eur v roku 2013 a s viac než 11 mil. klientov (pre porovnanie v roku 2007 pri dojednaní partnerstva poistné predstavovalo 1 mld. eur a spoločnosť mala 4 mil. klientov).

Návrat na tlačové správy
Načítavanie