V súčasnosti žije na Slovensku vo veku 65+ približne 12,7 % ľudí. Ak sa zachová súčasný trend demografického vývoja, v roku 2060 budú obyvatelia v tomto veku tvoriť už viac ako jednu tretinu populácie. Z prognóz vyplýva, že bude neustále narastať počet nesebestačných osôb, ktorý je už dnes odhadovaný na vyše 220 000. Náklady na starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb dosahujú trojnásobok priemerného dôchodku a čakacia doba na umiestnenie môže dosiahnuť aj niekoľko rokov.

Nesebestačná osoba si musí hradiť u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb cca 700 až 1 000 EUR. V prípade verejných poskytovateľov dopláca približne 300 EUR, ale čakacia doba je niekoľko mesiacov až rokov, nakoľko v súčasnosti je evidovaných až cca 9 000 žiadateľov o umiestnenie do sociálneho zariadenia. Paradoxne, v neverejných zariadeniach sú voľné miesta. Nesebestačná osoba si nie je schopná sama dlhodobo hradiť ani domácu opatrovateľskú službu, ktorej nákladové ceny sa pohybujú okolo 6 – 8 EUR za hodinu. „Už dnes v dôsledku nedostatku verejných finančných zdrojov nedokáže väčšina samospráv poskytnúť služby všetkým žiadateľom a vytvárajú sa poradovníky na služby, pričom sa občania často služby ani nedožijú. Situácia je alarmujúca a v budúcnosti hrozí z podfinancovania kolaps sociálnych služieb,“ povedala Božena Bušová, podpredsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR. Ako ju doplnila predsedníčka asociácie Milada Dobrotková, súvisí to aj s nárastom počtu ľudí odkázaných na pomoc rodiny alebo sociálnych zariadení. „Samotní občania sa musia pripraviť na podieľanie sa na financovaní sociálnych služieb. Jednou z možností riešenia je zapojenie sa do poistných systémov, ktoré pomôžu prijímateľovi a jeho rodine s financovaním sociálnych služieb v prípade odkázanosti,“ vysvetlila Dobrotková. Ďalej uviedla, že verejných zdrojov viac nebude, z čoho vyplýva nevyhnutnosť vytvoriť model viaczdrojového financovania.

Na základe demografického vývoja a alarmujúcej situácie v oblasti sociálnych služieb vznikol na Slovensku priestor v komerčnej sfére a potreba implementácie finančného riešenia, ktoré je už niekoľko rokov bežné vo vyspelých ekonomikách. Zatiaľ jediný produkt svojho druhu, ktorý rieši financovanie starostlivosti o nesebestačných, prináša od 15. mája 2013 na slovenský trh poisťovňa Generali Slovensko. „Nakoľko priemerné dôchodky na Slovensku neumožňujú hradiť náklady na starostlivosť v prípade nesebestačnosti a rovnako to nedokážu zvládnuť dlhodobo ani príbuzní, nastal najvyšší čas zaviesť produkt, pri ktorého vývoji nám boli do veľkej miery inšpiráciou krajiny ako Francúzsko a Nemecko,“ uviedol generálny riaditeľ Generali Slovensko Vladimír Bezděk.

Poistenie je určené pre prípady, že sa poistená osoba stane nesebestačnou, tzn. odkázanou na pomoc inej osoby. Finančné prostriedky z poistenia sú k dispozícii formou mesačného dôchodku, ktorý slúži na kompenzáciu ušlého príjmu rodinného príslušníka, na zaplatenie profesionálnej opatrovateľky či pobyt v niektorom zo sociálnych zariadení.

Zaujímavosťou je, že aj pri takomto type produktu je možné mať asistenčné služby, ktoré napríklad poskytujú právne a lekárske konzultácie a psychologickú pomoc, pomôžu zorientovať sa v novej životnej situácii, ponúkajú prehľad poskytovateľov sociálnych služieb a pomoc pri umiestňovaní klientov.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie