• Sberbank Europe a holdingová spoločnosť GPH (Generali PPF Holding) pôsobiaca v rámci Generali v krajinách strednej a východnej Európy podpísali strategickú dohodu o spolupráci v poisťovníctve.

• Spolupráca v bankopoisťovníctve v šiestich krajinách strednej a východnej Európy.

Viedeň/Praha 29. októbra 2013 – Sberbank Europe a holdingová spoločnosť GPH pôsobiaca v krajinách strednej a východnej Európy podpísali strategickú dohodu o spolupráci v oblasti poisťovníctva, do ktorej je zahrnutých 6 krajín v strednej a východnej Európe. Dohodu podpísali v centrále Sberbank Europe vo Viedni András Hámori, člen predstavenstva pre Retail spoločnosti Sberbank Europe AG a Luciano Cirinà, generálny riaditeľ spoločnosti GPH.

Bankopoisťovníctvo v krajinách strednej a východnej Európy zohráva dôležitú úlohu v distribučnom mixe spoločností GPH. Približne 10 % novej produkcie v oblasti životného poistenia pochádza z bankopoistných sietí. Z pohľadu globálneho trhu sa očakáva, že bankopoisťovníctvo bude v priebehu nasledujúcich piatich rokov rásť vo všetkých veľkých ekonomikách vrátane krajín strednej a východnej Európy a za posledné roky zaznamenalo výrazne rýchly rozmach s ročným rastom na úrovni takmer 6 %.

Generali, ako aj Sberbank Europe sa zamerajú na to, aby vďaka svojej prítomnosti v strednej a východnej Európe, rozsiahlym skúsenostiam v bankopoisťovníctve a na základe znalostí o miestnom trhu svojim zákazníkom dodali vynikajúce riešenia a služby. Produkty ponúkané klientom v Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku, Maďarsku, na Slovensku a v Česku budú prispôsobené na konkrétnu krajinu a budú zamerané predovšetkým na životné poistenie. Poistenie schopnosti splácať bude rovnako veľmi dôležité vo všetkých spomenutých šiestich krajinách.

„Naším cieľom je úplne optimalizovať a investovať obchodný potenciál spolupráce prostredníctvom distribúcie produktov životného poistenia a poistenia majetku a zodpovednosti jednotlivcom a malým a stredným podnikom v maximálnom možnom rozsahu“, povedal generálny riaditeľ GPH Luciano Cirinà. „Bankopoisťovníctvo ponúka obrovské príležitosti pre ďalší rast a priamo prispeje k plneniu našej stratégie.“ Generali plánuje zvýšiť dôležitosť bankopoisťovníctva vo svojom distribučnom mixe.

„Sberbank Europe sa snaží poskytnúť bezkonkurenčne najlepšie finančné obchodné služby v regióne. Aby sme dosiahli najvyššiu spokojnosť zákazníkov, budeme našim klientom poskytovať širokú škálu finančných služieb vrátane poistných produktov „šitých“ na mieru. Naším cieľom je vybudovať silnú spoluprácu s uznávanými partnermi v regióne, ktorá bude prínosná pre zákazníkov. Výnimočné produkty spoločnosti Sberbank v kombinácii s bankopoistnými ponukami našim zákazníkom v krajinách strednej a východnej Európy prinesú inovatívne služby s pridanou hodnotou. Rovnako hľadáme aj škálu distribučných kanálov a v predaji bankových produktov zákazníkom Generali vidíme veľkú príležitosť,“ povedal András Hámori, člen predstavenstva pre  Retail spoločnosti Sberbank Europe AG.

Sberbank Europe AG spravuje bankovú sieť deviatich univerzálnych bánk v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy: na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku a na Ukrajine. Banka prevádzkuje celkom 280 pobočiek a má 4 500 zamestnancov (k 31. 12. 2012). Sberbank Europe AG je spoločnosť patriaca do Sberbank Group. Sberbank of Russia je najväčšou ruskou bankou a vedúcou globálnou finančnou inštitúciou. Vlastní takmer jednu tretinu celkových aktív ruského bankového sektora, je kľúčovým veriteľom národnej ekonomiky a najväčším prijímateľom vkladov v Rusku.

GPH je holdingovou spoločnosťou skupiny Generali Group pre krajiny strednej a východnej Európy, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov poistenia v Európe a najväčšou európskou životnou poisťovňou s celkovým príjmom poistného vo výške 70 miliárd eur za rok 2012. So svojimi 80 000 zamestnancami na celom svete a 65 miliónmi klientov vo viac ako 60 krajinách sa skupina nachádza na vedúcej pozícii na európskom trhu a získava si stále dôležitejšie miesto v Ázii. V strednej a východnej Európe má skupina prostredníctvom svojej holdingovej spoločnosti GPH zastúpenie v 10 krajinách. Skupina je jednou z najväčších poisťovateľov v strednej Európe s poistným vo výške približne 4 miliardy eur.

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie