Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac
Generali Slovensko zaznamenala po období ovplyvnenom finančnou krízou v roku 2010 znovu oživenie záujmu o detské životné poistenie. Priemerný vek poisťovaných detí sa pohybuje okolo 4 rokov. Generali Slovensko eviduje za rok 2010 nárast hlásení poistných udalostí, týkajúcich sa detských úrazov, až o 405%. Za posledných 5 rokov poisťovňa neeviduje v oblasti detského životného poistenia ani jeden pokus o poistný podvod.

 

Klienti v roku 2010 v medziročnom porovnaní poistili svoje deti s vyšším poistným, nárast v tejto oblasti predstavuje 6 %. Detské životné poistenie uzatvárajú svojim deťom rodičia alebo starí rodičia, a to krátko po narodení, prípadne ešte pred tým, ako začnú chodiť do školy. Najčastejšie sa z detských životných poistiek uplatňujú oslobodenia od platenia poistného z dôvodu úmrtia jedného zo zaopatrovateľov, následne sa poistenému dieťaťu vypláca poistná suma.

Počet poistných udalostí pri detskom životnom poistení v roku 2010 vzrástol na 1 555, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 57,8 %. Najvyšší nárast poistných udalostí, v počte 1395, eviduje poisťovňa Generali Slovensko pri úrazoch detí. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast až o 405%.

Zaujímavosťou je, že poisťovňa Generali Slovensko neeviduje za posledných 5 rokov v oblasti detských životných poistiek žiaden pokus o poistný podvod. Napriek tomu, v posledných 2 rokoch poisťovňa zaznamenala medziročný nárast pokusov o nekalú činnosť.

Poisťovňa Generali Slovensko v súčasnosti eviduje v oblasti detských životných poistiek, rovnako ako aj pri ostatných druhoch životného poistenia, prevládajúci záujem o investičné poistenie. Aj s ohľadom na tento vývoj a aktuálne trendy uviedla od februára 2011 na slovenský trh univerzálne detské životné poistenie JUNIOR+, ktoré spája vlastnosti investičného životného poistenia a variabilných kapitálových životných poistení. Navyše tento produkt poskytuje krytie až 18 závažných ochorení. Je vhodný aj pre rodičov, ktorí nechcú riskovať, nakoľko môžu investovať do fondu GarantT, ten ponúka garantovaný výnos.

„JUNIOR+ vďaka svojej variabilite uspokojí potrebu poistnej ochrany dieťaťa primeranej jeho veku a vykonávaným aktivitám ako aj potrebu šetrenia, pričom rozsah investičných možností sa dokáže prispôsobiť nielen požiadavkám konzervatívnych klientov, ale aj tých, ktorí sú ochotní podstupovať vyššie riziko, ktoré prináša investovanie do podielových fondov,“ uviedla Martina Pospišilová, vrchná riaditeľka Úseku životného poistenia, Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Okrem zmien v investičnej stratégii ponúka napríklad možnosť vykonávať zmenu poistného, mimoriadne vklady a výbery, zmeny v pripoisteniach, prerušenie platenia a pod. Navyše umožňuje uzatvoriť viaceré pripoistenia, ako napríklad závažné ochorenia, trvalé následky úrazu, hospitalizáciu v dôsledku úrazu alebo choroby a podobne.

Generali Slovensko v minulosti zaznamenala niekoľko závažných poistných udalostí, ktoré sa stali práve deťom. Jedným z nich bol aj prípad, ktorý sa stal trojročnému chlapcovi. Ten počas lyžovačky nešťastne spadol pod frézu a utrpel vážne poranenia dolných končatín. Poistné plnenie z Generali Slovensko pomohlo chlapcovi a jeho rodine rýchlejšie sa zotaviť po úraze a zaradiť späť do každodenného života.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie