• Čistý zisk poisťovne stúpol o 23,9 % a dosiahol tak výšku 9,6 milióna eur
  • Segment neživotného poistenia rástol o 3,7 % najmä vďaka dvanásťpercentnému nárastu v PZP, ako aj vďaka poisteniu personálneho majetku s nárastom 9,0 %
  • Nová produkcia stúpla o 18,9 %

„Rok 2015 bol pre poisťovňu Generali na Slovensku veľmi úspešný. Naši klienti uvítali zavedenie rôznych jednoduchých a inteligentných inovácií v prostredí našich produktov a služieb, predovšetkým pri likvidácii poistných udalostí, ako aj zavedenie telematických riešení. Výborné výsledky sme dosiahli aj vďaka nasadeniu našich zamestnancov a obchodníkov a vďaka stabilnej spolupráci s našimi partnermi,“ povedal Roman Juráš, generálny riaditeľ Generali Poisťovňa, a.s.

Pozitívne výsledky poisťovne Generali na Slovensku v minulom roku potvrdzujú, že spoločnosť je na správnej ceste vďaka stratégii rastu a pokračovaniu zlepšovania ekonomických ukazovateľov. Poisťovňa Generali uzavrela rok 2015 s významným nárastom čistého zisku a to až o 23,9 %. Dosiahol výšku 9,6 mil. eur.

Celkové hrubé predpísané poistné vzrástlo na úroveň eur 194,3 miliónov eur (medziročný nárast o 5,2 %), z čoho životné poistenie tvorilo objem 84,0 mil. eur (medziročný nárast o 7,2 %) a neživotné poistenie 110,3 mil. eur (medziročný nárast o 1,5 %).

Poisťovňa Generali bola úspešná najmä v rámci povinného zmluvného poistenia, ktorého objem medziročne narástol až o 12 %.

Poisťovňa Generali zaznamenala úspech aj v oblasti novej produkcie. Tá medziročne stúpla o 18,9 %, a to tak v segmente životného poistenia (medziročne o 32 %), ako aj v segmente neživotného poistenia (medziročne o 14 %).

Generali Poisťovňa, a.s. počas minulého roka pod svoje krídla úspešne transformovala poisťovne Genertel a Európska cestovná poisťovňa.

Spustila tiež viaceré inovatívne produkty v poistení majetku, v životnom poistení upevnila spoluprácu s kľúčovými partnermi. Pri poistení motorových vozidiel ako prvá a jediná poisťovňa na Slovensku priniesla na trh prelomové poistenie vozidiel na princípe telematiky – SOS Partner, ktoré môže v prípade nehody zachrániť posádke život.

Klienti poisťovne mohli tiež ako prví začať využívať výhody takzvanej doprednej likvidácie – teda extrémne rýchlej likvidácie poistných udalostí. Vďaka nej klienti dostávajú peniaze už do niekoľkých dní od nahlásenia úrazu.

Strategickým partnerom poisťovne Generali je v bankopoistení VÚB banka. Spoločnosti pred niekoľkými týždňami ešte posilnili partnerstvo v súlade so zmluvou o strategickej spolupráci na najbližšie štyri roky. Vďaka tomu sa ešte viac prehĺbila doterajšia spolupráca oboch spoločností, ktorá trvá už štrnásť rokov. V súčasnosti už napríklad klienti poisťovne Generali uzatvárajú každú tretiu poistnú zmluvu v oblasti životného poistenia práve vo VÚB banke. Novinkou je, že klienti poisťovne Generali si už môžu u obchodníkov uzatvoriť hypotekárne úvery od VÚB banky.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie