Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac
  • Čistý zisk poisťovne stúpol o 11,5 % a dosiahol tak výšku 7,75 milióna eur
  • Segment neživotného poistenia rástol o 1,5 % najmä vďaka trinásťpercentnému nárastu PZP, keď počet poistených vozidiel stúpol o 20 %
  • Nová produkcia stúpla o 9,3 %

Výsledky vývoja poisťovne Generali v minulom roku potvrdzujú nastúpenú stratégiu rastu a pokračovania zlepšovania ekonomických ukazovateľov.
Poisťovňa Generali ukončila rok 2014 s významným nárastom čistého zisku a to až o 11,5 %. Dosiahol výšku 7,75 mil. eur.

Celkové hrubé predpísané poistné zostalo na stabilnej úrovni 174 miliónov eur (medziročný pokles -0,2%), z čoho životné poistenie tvorilo objem 78,3 mil. eur (medziročný pokles o -2.2%) a neživotné poistenie 95,7 mil. eur (medziročný nárast o 1,5%).

Poisťovňa Generali bola úspešná najmä v rámci povinného zmluvného poistenia, ktorého objem medziročne narástol až o 13 % a počet poistených vozidiel v poisťovni Generali stúpol až o 20 %.

Poisťovňa Generali zaznamenala úspech aj v oblasti novej produkcie. Tá medziročne stúpla o 9,3%, a to najmä v segmente neživotného poistenia (medziročne o 15 %).

V roku 2014 poisťovňa Generali zaregistrovala spolu viac ako 88-tisíc poistných udalostí, pričom vyplatila poistné plnenia vo výške približne 105 mil. eur.

Generali Poisťovňa, a.s. počas minulého roka spustila inovatívne produkty v poistení majetku, v životnom poistení upevnila spoluprácu s kľúčovými externými partnermi. Ako servisne orientovaná spoločnosť priniesla niekoľko procesných inovácií, aby klientom ponúkla ešte kvalitnejšie a rýchlejšie služby. Ide napríklad o zjednodušenie procesu vybavovania poistných udalostí, nové možnosti platby poistného a podobne. Zároveň optimalizovala svoje procesy, vďaka čomu dokázala ušetriť na nákladoch až takmer 10 %.

Strategickým partnerom poisťovne Generali je VÚB banka s viac ako 200 pobočkami, na ktorých si môžu klienti uzatvoriť životné poistenie, poistenie majetku a ďalšie produkty Generali. Od začiatku tohto roka sa tiež poisťovne Genertel a Európska cestovná poisťovňa transformovali pod krídla Generali Poisťovne, a.s. Transformácia pridala Generali na predpísanom poistnom takmer 11 miliónov eur, čo ešte viac posilnilo jej postavenie na trhu

Návrat na tlačové správy
Načítavanie