Poisťovňa Generali Slovensko zaznamenala v roku 2011 vyše stotisíc poistných udalostí, z čoho takmer 40 % tvorili škody v poistení áut. V oblasti neživotného poistenia sa niesol minulý rok v znamení škôd v poľnohospodárstve, ktorých celková výška dosiahla viac ako 5 mil. EUR. Približne 30 % poistných udalostí bolo evidovaných v životnom a úrazovom poistení. Spolu bolo na poistných plneniach vyplatených takmer 102 mil. EUR.

V oblasti poistenia áut sme minulý rok v porovnaní s rokom 2010 zaznamenali mierny pokles hlásených škôd, a to z PZP aj havarijného poistenia. Celkovo škody na vozidlách dosiahli takmer 40 % z celkového počtu poistných udalostí s vyplateným plnením vo výške viac ako 44 mil. EUR. Najčastejšie boli poškodené karosérie, masky, nárazníky, čelné sklá, reflektory, dvere a pod. Najdrahšou škodou z havarijného poistenia bola krádež luxusného vozidla BMW X5, ktoré zmizlo z parkoviska v skorých ranných hodinách. Pri tejto poistnej udalosti sme vyplatili poistné plnenie vo výške viac ako 52-tisíc EUR. V súvislosti s prevádzkou vozidla sa najdrahšou škodou stala netradičná nehoda nákladného vozidla. Vodič neodhadol výšku mosta, pod ktorým prechádzal, následkom čoho poškodil chladiacu jednotku a vrchnú časť nadstavby vozidla. Škoda dosiahla takmer 34-tisíc EUR. Pri PZP sme zaznamenali ako najdrahšiu škodu nehodu čelnú zrážku osobného vozidla s autobusom. Poistné plnenie sa vyšplhalo na vyše 53-tisíc EUR.

Spomedzi kurióznych poistných udalostí v súvislosti s motorovými vozidlami, ktoré sme zaevidovali v roku 2011, sme vybrali nasledovné:

– Počas jazdy s vozidlom vletela vodičovi do úst osa, následkom čoho strhol riadenie a poškodil ďalšie dve vozidlá.

– Klient nahlásil odcudzenie vozidla, pričom uviedol, že ráno ho nenašiel na mieste, kde ho večer zaparkoval. Šetrením PZ SR bolo zistené, že manželka klienta sa dozvedela o tom, že jej muž jej je neverný a chcela ho potrestať, tak mu vozidlo preparkovala o dve ulice ďalej a nič mu nepovedala. Takéto vysvetlenie podala na polícií a zároveň uviedla, že to už nikdy nebude opakovať.

Zatiaľ čo rok 2010 bol v neživotnom poistení ovplyvnený povodňami a záplavami, ktoré spôsobili rekordné škody, minulý rok sme naopak zaznamenali najviac škôd v súvislosti s atmosférickými zrážkami, krupobitím a víchricou. Tieto živly napáchali najviac škôd v poľnohospodárstve, pričom išlo najmä o krupobitím zničenú repku olejnú. Najvyššou škodou v agro sektore bolo vymrznutie ovocného sadu v kvete počas májových mrazov, a to vo výške takmer 400-tisíc EUR. Pri poistení majetku spôsobili živly 60 % škôd.

Najdrahšie škody roku 2011 na majetku naopak spôsobil požiar. Zaznamenali sme prípad, keď neznámy páchateľ úmyselne založil požiar rekreačného domu. Ten porušil statiku domu a škoda dosiahla 82-tisíc EUR. V oblasti podnikateľského poistenia prišlo k najväčšej škode pri požiari technologického zariadenia vypaľovacej komory, čo malo za následok prerušenie prevádzky. Škoda na zariadení dosiahla viac ako 1,5 mil. EUR s tým, že klient mal poistené aj prerušenie prevádzky, pri ktorej vznikla škoda približne za 300-tisíc EUR.

Škody v životnom a úrazovom poistení tvorili v predchádzajúcom roku takmer 30 % všetkých hlásených poistných udalostí. Vyplatené poistné plnenie dosiahlo 43,43 mil. EUR vrátane odkupov poistných zmlúv. Najčastejšie boli evidované poranenia pri pracovnej aj mimopracovnej činnosti, rekreačnej činnosti, športe a úrazy spôsobené pri dopravných nehodách. Z hľadiska typu úrazu išlo najmä o zlomeniny, zranenia členkov, pomliaždeniny končatín a tržné a tržnorezné rany. Pri úrazoch detí sme evidovali aj popáleniny spôsobené neopatrnou manipuláciou s ohňom, otrasy mozgu po zrážke s iným dieťaťom v rámci hry, či rôzne úrazy v domácnosti. Jeden z najvážnejších úrazov s najvyšším poistným plnením sa stal klientke pri dopravnej nehode, keď utrpela ťažké poranenie hlavy, kvôli ktorému zostala pripútaná na invalidný vozík. Poisťovňa vyplatila plnenie bolo vo výške takmer 24-tisíc EUR.

Zo strany likvidácie poistných udalostí prišlo v roku 2011 pri preverovaní viac ako desaťtisíc poistných udalostí k odhaleniu pokusov o umelé navýšenie poistného plnenia v hodnote 5,6 mil. EUR. Pri vyše 800 prípadoch išlo o preverovanie pre pokus o poistný podvod. V sume neoprávneného plnenia evidujeme zvýšený nárast v porovnaní s rokom 2010. Najčastejšie sa stretávame s pokusmi o poistné podvody v súvislosti s poistením vozidiel. Ide napríklad o poškodené čelné sklá, keď sa poškodený s poisteným dohodnú na zavinení, každý však nehodový dej popisuje odlišne alebo o snahu poškodeného o navýšenie rozsahu poistného plnenia, keď sa snaží zahrnúť do poistného plnenia aj staršie poškodenia, ktoré zjavne nesúvisia s dopravnou nehodou a vznikli pri inej príležitosti. Pri životnom poistení sa stretávame s prípadmi špekulácií súvisiacich so zamlčaním zdravotného stavu klienta pri uzatváraní poistnej zmluvy. Pri šetrení poistnej udalosti následne prichádzame k zisteniam, že klient nemal byť prijatý do poistenia, resp. pri priznaní pravdivého zdravotného stavu by bola klientovi vypočítaná iná sadzba poistného.

Rok 2011 ovplyvnili v oblasti likvidácie poistných udalostí nové technológie a elektronizácia nahlasovania škôd. V októbri sme spustili nahlasovanie poistných udalostí cez mobilnú aplikáciu určenú pre smartphony, ktorú už začali naši klienti aktívne využívať. V súčasnosti pracujeme na ďalších vylepšeniach a inováciách technológií pri správe poistiek a vyplácaní škôd, tak aby klient dostal čo najlepší servis.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie