Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac
Poisťovňa Generali Slovensko prináša od apríla na trh nový produkt, ktorý je praktickým spojením úrazového a nemocenského poistenia do jedného produktu s veľkou variabilitou poistného krytia. K nemu klient získa lekára na telefóne a v prípade úrazu aj upratovanie, nákupy či donášku jedla.

Generali Slovensko prináša novinku, ktorá umožní klientovi poistiť si celú rodinu – spolu až štyroch členov na jednu poistnú zmluvu. Vďaka tomu, že ide o produkt s veľkou variabilitou poistného krytia, môže si podľa seba prispôsobiť riziká i rozsah poistnej ochrany vzhľadom na svoje aktivity. Veľkou výhodou je tiež, že si môže meniť a prispôsobovať poistné krytie aj podľa potreby alebo aktuálnej životnej situácie a zahrnúť do poistenia ďalšie osoby. Čím viac ich bude, tým je to pre klienta výhodnejšie, nakoľko môže získať zľavu z poistného až do výšky 25 %. Všetky poistené deti do 18 rokov majú v poistení trvalých následkov úrazu ako bonus poistené aj riziko zlomeniny kostí. Poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti si môže uzatvoriť aj SZČO.

Komplexnosť nového produktu BeneFit od poisťovne Generali Slovensko dopĺňajú dva druhy asistenčných služieb. Klient získava automaticky k poistnej zmluve telefonické služby medicínskej asistencie, ktoré zahŕňajú lekára a právnika pre oblasť zdravia. Po telefóne vám lekár poskytne informácie a konzultácie týkajúce sa zdravotného stavu, vysvetlí lekárske pojmy, laboratórne výsledky, lekárske postupy, pojmy z oblasti prenatálnej problematiky či informácie o liekoch a ich účinkoch. Právne informácie a konzultácie poskytované právnikom po telefóne sa týkajú výkladu práv pacientov.

Novinkou je úrazová asistencia. Tá je zdarma pre všetky poistené osoby k poistnej zmluve s ročným poistným vyšším ako 180 eur. Úrazová asistencia je poskytovaná pri vážnych úrazoch a pozostáva zo služieb ako upratovanie bytu poisteného, údržba jeho ošatenia, organizácia donášky jedla, organizácia nákupu pre poisteného, sprievodu k lekárovi alebo na úrady, nonstop tiesňové volanie a ošetrovateľské služby. Poistenie BeneFit si môžete uzavrieť prostredníctvom viac ako 120 pobočiek Generali Slovensko.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie