Aktuálny stav poistných udalostí v Generali Slovensko vplyvom nepriaznivého počasia

V Generali Slovensko narástol v dôsledku pretrvávajúceho nepriaznivého počasia počet hlásenia poistných udalostí do 11:30 hod. dnešného dňa na 132 škôd s odhadovanou poistnou rezervou v celkovej hodnote 73 000 eur. Poisťovňa očakáva, že sa počet poistných udalostí bude v priebehu dňa ďalej zvyšovať.

Najviac poistných udalostí eviduje Generali Slovensko aj po dnešnom dni vplyvom víkendovej víchrice a dažďov v Bratislave a na Západnom Slovensku. Do poisťovne sú hlásené naďalej najmä škody na príbytkoch – zatekanie stien, zatopenia pivničných priestorov a poškodenia vozidiel. Autá sú poškodené nielen spadnutými stromami, ale napríklad aj časťami domu, či dokonca stĺpom verejného osvetlenia.

V Bratislave počas víkendovej víchrice spadol klientovi na auto stĺp verejného osvetlenia. Poškodil strechu vozidla a teleso osvetlenia prerazilo zadné okno aj kufor. Odhadovaná škoda na vozidle predstavuje 6 500 eur (viď. priložený obrázok).

Hlásenia poistných udalostí pribúdajú do Generali Slovensko aj z Východného Slovenska, ktoré je postihnuté povodňami. Klienti naďalej hlásia rozsiahle škody na majetku. Typickým príkladom je hlásenie zatopenia pivničných priestorov.

V obci Nižný Žipov v okrese Trebišov počas silných dažďov a povodní došlo k zaplaveniu pivnice, v ktorej bolo 63cm vody . Zasahovať musel aj hasičský zbor.

Poisťovňa Generali Slovensko odporúča v dôsledku často sa opakujúcich prírodných živlov, aby si vlastníci nehnuteľností a domácností skontrolovali svoje poistné zmluvy – jednak výšku uzatvorenej poistnej sumy a zároveň aké rizika kryje, t.j. napríklad, či sú v nej zahrnuté aj riziká ako víchrica alebo povodeň. Nakoľko sa v praxi ukázalo, že mali ľudia pri starších poistných zmluvách poistenie majetku dojednané na nízku sumu a nemali poistené všetky riziká.

Niekoľko užitočných rád poisťovne Generali Slovensko k postupu v prípade vzniku škody:

Poistnú udalosť je dôležité nahlásiť v čo najkratšom čase po jej vzniku a to telefonicky na čísle 0850 111 117, písomne na e-mailovú adresu registracia.oks@gsl.sk alebo poštou na adresu Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26. Klient môže prípadne navštíviť pobočku poisťovne Generali Slovensko.

V prípade poškodenia majetku je potrebné počkať s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci do vykonania obhliadky technikom poisťovne Generali Slovensko. Ak je nevyhnutné zo závažných hygienických alebo bezpečnostných dôvodov začať s odstraňovaním škôd skôr, potrebná bude preukázateľný dôkaz o vzniku o rozsahu škody. Pri odstraňovaní škôd je dôležité zabezpečiť, aby sa rozsah a následky poistných udalostí ďalej nezväčšovali.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie