Komu je poistenie určené

Skupinové cestovné poistenie je vhodné najmä pre zamestnávateľov a zamestnancov pri služobných cestách do zahraničia.

Prečo práve naše poistenie

 • Možnosť voľby krytia pre celý svet alebo pre Európu.
 • Uzatvára sa na 1 rok, pričom na konci roka sú cesty zúčtované a preplatok vám vrátime späť.
 • Variabilné poistenie, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám.
 • Výjazdy netreba oznamovať.
 • Počet výjazdov je neobmedzený.
 • Možnosť platby štvrťročne, polročne alebo ročne.
 • Možnosť rozšírených krytí Manuálna práca či Pretekár.

Prispôsobte si poistenie

Zvoľte si:

 • ľubovoľnú kombináciu rizík;
 • počet zamestnancov, ktorí budú poistenie potrebovať;
 • počet dní, ktoré v zahraničí strávia;
 • územnú platnosť pre Európu alebo pre svet.

Doplnkové riziká

 • Poistenie pátrania a záchrany – kryje pátranie a záchranu mimo územia SR.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu – náhrada škody, ktorú spôsobí poistený na zdraví alebo majetku inej osoby.
 • Úrazové poistenie – kryje trvalé následky úrazu resp. smrť úrazom.
 • Poistenie batožiny a dokladov – kryje poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie vecí osobnej potreby alebo cestovných dokladov.

Dokumenty na stiahnutie

Verejný prísľub Covid, platný od 1.1.2023 [ PDF, 119,59 KB ] Verejný prísľub Covid v anglickom jazyku, platný od 1.1.2023 [ PDF, 111,89 KB ] Verejný prísľub Covid [ PDF, 428,89 KB ] Verejný prísľub Covid v anglickom jazyku [ PDF, 421,89 KB ] Verejný prísľub od 23.6.2020 [ PDF, 381,70 KB ] Všeobecné poistné podmienky [ PDF, 219,01 KB ] Osobitné poistné podmienky [ PDF, 122,86 KB ] Oceňovacia tabuľka [ PDF, 163,86 KB ]
Načítavanie