V Generali umožňujeme študentom vysokých škôl získať v rámci programu Stážisti cenné skúsenosti dlhodobou prácou na odbornej agende a projektoch. Náš tím stážistov pozostáva z inovatívnych, kreatívnych a motivovaných mladých ľudí, ktorí na sebe chcú pracovať a posúvať sa #ĎALEJ.

Čo našim stážistom okrem možnosti odbornej praxe ponúkame?

PROJEKTY – Stážistické leto v Generali

Aj leto 2018 patrilo v Generali stážistom. V poradí už 4. ročník letného projektu stážistov sa venoval téme Stratégie náboru našej vlastnej obchodnej siete. Projekt niesol názov GEN a tvorí podstatné piliere, ktorým sa projekt venoval: GENerali – keďze v nej pôsobíme, aGENt – téma sa priamo dotýka našej vlastnej obchodnej siete a agentov/obchodníkov, GENeration Y, Z – ktorú sme chceli a stále chceme osloviť.

Projekt GEN a tému, ktorá sa týkala vlastnej obchodnej siete boli rozdelené do troch sledovaných oblastí, ktoré boli nasledujúce:

  1. Prieskum
  2. Porovnanie online priestoru
  3. Mystery shopping

Po analýze našich všetkých troch oblastí sme vytvorili sériu odporúčaní, ktoré sú medzi jednotlivými oblasťami prepojené. Veríme, že odporúčania naša vlastná obchodná sieť zapracuje do ďalšej kampane a posunieme sa tak #ďalej ku generácii Y, Z. Zároveň sa už teraz tešíme na ďalší projekt v lete 2019.

WORKSHOPY – Program Stážisti je okrem odbornej agendy a projektovej činnosti založený na neformálnom vzdelávaní prostredníctvom workshopov a tréningov zameraných na tímovú spoluprácu, prezentačné schopnosti, projektové riadenie, prácu s PowerPointom či Excelom a ďalšie mäkké zručnosti. Workshopy a tréningy sú vedené pod taktovkou našich špecialistov z Generali.

PODPORU ROZVOJA – Každý stážista si po čase môže vypracovať vlastný individuálny plán rozvoja, ktorý konzultuje s HR. Spätnú väzbu k svojej práci dostáva od mentorov v rámci projektu a taktiež od nadriadeného z daného úseku, na ktorom pôsobí.

A v neposlednom rade – po skončení školy možnosť stážistu zamestnať sa na HLAVNÝ PRACOVNÝ POMER.

V prípade záujmu zapojiť sa do tohto programu nás kontaktujte TU.

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie