Táto práca je o:

 • poradenstve v oblasti poistenia a osobných financií
 • vyhľadávaní nových obchodných príležitostí
 • budovaní vlastnej klientely v životnom a neživotnom poistení
 • starostlivosti o existujúcich klientov

Čo očakávame:

 • schopnosť vecne komunikovať a argumentovať
 • príjemné vystupovanie a proklientský prístup
 • aktívny prístup k riešeniu pracovných úloh
 • silnú orientáciu na výsledky
 • minimálne SŠ vzdelanie s maturitou
 • užívateľskú zručnosť pri práci s PC

Čo ponúkame:

 • silné zázemie a skúsenosti poprednej spoločnosti na poistnom trhu
 • možnosť profesijného a kariérneho rastu
 • nadštandardný a motivačný spôsob odmeňovania
 • finančnú podporu nad rámec štandardného odmeňovania, počas prvého roku pôsobenia v Generali (až do výšky 5 100 €)
 • kvalitný systém zaškolenia a vzdelávania so stálou podporou nadriadeného (manažéra obchodnej skupiny)
 • možnosť získať do svojej starostlivosti portfólio existujúcich klientov z daného regiónu
 • možnosť preplatenia nákladov za otvorenie vlastnej obchodnej kancelárie až do výšky 100 €
Štruktúra odmeňovania
 • Získateľská provízia za uzatvorenie poistnej zmluvy
 • Následná provízia za starostlivosť o existujúce poistné zmluvy, vypláca sa po 1 roku poistenia
 • Štartovacia fixná odmena počas prvých 12 mesiacov pôsobenia obchodníka v Generali (až do výšky 5 100 €)
 • Bonus 200 € mesačne za „aktívnosť“ (produkcia 6 000 € za 6 mesiacov)
 • Pre obchodníkov na najvyššom kariérnom stupni (generálny reprezentant) existujú ešte dve špeciálne odmeny:
  • Superprovízia – podiel na províziách obchodníkov, ktorí pracujú pod jeho vedením
  • Bonusová provízia – za udržanie sa v kariérnom stupni počas celého roka
Podpora pre obchodníka
 • Prepracovaný systém vzdelávania a profesionálnej prípravy
 • Individuálna podpora zo strany nadriadeného – manažéra obchodnej skupiny
 • Jednorazový príspevok na nákup notebooku, tabletu alebo tlačiarne
 • Využívanie firemnej e-mailovej adresy a IT systémov uľahčujúcich prácu obchodníka (produktové kalkulačky, obchodnícky portál, obchodné aplikácie pre smartfóny)
 • Špeciálne zľavy na poistené produkty Generali
 • Účasť na bonifikačných zájazdoch a konferenciách pre obchodníkov
 • Otvorenie vlastnej obchodnej kancelárie

Načítavanie