Benefity

Našim zamestnancom poskytujeme širokú škálu firemných benefitov, ktoré môžu využívať.

Poistné a bankové produkty

 • Rizikové životné poistenie – bezplatne pre všetkých zamestnancov Generali poistenie, ktoré prostredníctvom krytia najdôležitejších životných a úrazových rizík poskytuje ochranu zdravia a príjmu zamestnancov a zabezpečuje finančnú stabilitu v prípade neočakávaných životných situácií;
 • Príspevok na životné poistenie vo výške 10 €/15 € mesačne;
 • Zvýhodnené produkty neživotného poistenia: PZP vstupný bonus 60 %; havarijné poistenie vstupný bonus 50 % + 20 % zľava; poistenie domácnosti Domino 50 % zľava.
 • Zvýhodnené produkty VÚB banky

Pracovný čas

 • Flexibilný pracovný čas od 9:00 do 15:00
 • Týždenný pracovný čas 38 hod. 45 min

Dni voľna navyše

 • narodeninové voľno;
 • svadobné voľno;
 • materské voľno;
 • rodičovské voľno;
 • zdravotné voľno;
 • sprevádzanie prváka prvý deň do školy;
 • voľno pre darcov krvi;
 • smútočné voľno.

Finančné benefity

 • Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok;
 • Príspevok pri narodení dieťaťa;
 • Príspevok pri pracovnom jubileu;
 • Náhrada príjmu pri PN – Generali poskytuje od 4. do 10. dňa dočasnej práceneschopnosti zvýšenú náhradu príjmu vo výške 70 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca určeného zákonom o sociálnom poistení v platnom znení.

Voľnočasové aktivity

 • športové podujatia, voľný vstup do posilňovne;
 • kultúrne podujatia, dobročinné podujatia;
 • podujatia v rámci ústredia;
 • vianočný večierok, podujatia pre najmenších.

Vzdelávanie a rozvoj

Možnosti ako #ďalej v Generali

Všetkým našim zamestnancom sa snažíme poskytnúť kontinuálne vzdelávanie už od prvého dňa, ako nastúpili do zamestnania. Ľudské zdroje zabezpečujú vzdelávanie a rozvoj interných zamestnancov v rôznych oblastiach, odborných aj osobnostných. Vzdelávacie a rozvojové aktivity sa realizujú v súlade s plánom vzdelávania, ktorý vychádza zo stratégie a z cieľov našej spoločnosti a z identifikácie rozvojových potrieb zamestnancov. Každý zamestnanec prechádza adaptačným procesom. Následné vzdelávanie vychádza z formálnych požiadaviek, ako aj z individuálnych plánov rozvoja, ktoré zamestnanci vypĺňajú v spolupráci s nadriadeným alebo s ľudskými zdrojmi. Na základe preferencií organizujeme rôzne interné alebo externé školenia a workshopy, tvorivé pracovné stretnutia, koučing, jazykové kurzy či teambuildingy.

Pravidelne organizujeme Generali Akadémiu, kde môžu zamestnanci lepšie spoznať prácu na jednotlivých úsekoch a oddeleniach. Generali Akadémia je nový koncept vzdelávania a rozvoja zamestnancov v poisťovni Generali, ktorý sme pripravili.

Hlavným cieľom je podporiť biznis a zisk cez našu identitu a hodnoty prostredníctvom:

 • šírenia a využívania nášho vlastného know-how;
 • inšpirácie z interného a externého prostredia;
 • zažitia nášho „core business“ na vlastnej koži;
 • rozvoja pracovných vzťahov.

Možnosti medzinárodnej mobility

Naši zamestnanci majú možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej mobilite v ktorejkoľvek z krajín, kde Generali pôsobí. Všetky otvorené funkcie v rámci Generali Group sú zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné. Medzinárodnej mobilite predchádza štandardný výberový proces. Následne zamestnanec pracuje určité obdobie v zahraničnej krajine.

Kariérne postupy

Naši zamestnanci majú možnosť zúčastniť sa na internom výberovom konaní.

V roku 2015 sa 24 % miest, ktoré sme obsadzovali, podarilo obsadiť z interných zdrojov. V roku 2016 je toto číslo ešte vyššie – 32 %.

Viac ako polovica manažérskych postov je obsadzovaných interne.

Kariérne poradenstvo

Naše HR rado pomôže pri nastavovaní individuálnych plánoch rozvoja, naši zamestnanci dostanú interpretáciu osobnostných dotazníkov a aj usmernenie, kde by sa v rámci firmy mohli uplatniť.

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie