Uzatvoriť osobne Mám záujem

Komu je poistenie určené?

Poistenie je určené vybraným povolaniam, napríklad riaditeľom, manažérom – vedúcim, riadiacim pracovníkom, sudcom, právnikom, advokátom, poslancom a pod.*

* Poistenie je možné dojednať pre vybrané povolania. Zoznam povolaní stanovuje Generali.

Poistenie Ochorení zo stresu

 • poistenie kryje: ochorenie na syndróm vyhorenia, ochorenie na definované srdcovo-cievne ochorenia (srdcový infarkt, kardiomyopatiu), absolvovanie definovanej operácie (operácie na aorte, by-passu koronárnych tepien pre ischemickú chorobu srdca, transplantácie srdca, náhrady srdcovej chlopne)
 • príspevok až do 500 eur (spolu za celú poistnú dobu) na špeciálnu kardiologickú preventívnu prehliadku

BONUS k poisteniu La Vita ZADARMO

Ak s poistením Ochorení zo stresu uzatvoríte aj ďalšie poistenia, získate ďalšie zaujímavé výhody:

atraktívnejšie limity pre potrebu absolvovania lekárskych prehliadok pri vstupe do poistenia
– k poisteniu Práceneschopnosti získate predĺženie maximálneho poistného plnenia až na 700 dní, čo je takmer 2-krát viac ako štandardný limit (365 dní).

Poistenia, ktoré si môžete uzatvoriť iba v tejto špeciálnej ponuke:

Cestovné poistenie na dobu neurčitú Balík KOMFORT
 • cestovné poistenie na dobu neurčitú s územnou platnosťou SVET
 • neobmedzený počet výjazdov s dĺžkou až 45 dní
 • extra zľava až 15 %
 • zľava až do 30 % podľa počtu poistených osôb
Balík KOMFORT obsahuje  
Poistenie liečebných nákladov
Zodpovednosť
Pátranie a záchrana
Úrazové poistenie
Asistenčné služby
Batožina a doklady
Asistenčné služby NADŠTANDARD
Poistenie občianskej zodpovednosti a prenosných smart zariadení

Poistenie občianskej zodpovednosti

 • poistná suma: 100 000 €
 • územná platnosť: geografické územie Európy
 • rozsah krytia: škody spôsobené tretím osobám na zdraví, majetku, resp. škody, ktoré spôsobil pes poistenej osoby

Poistenie prenosných smart zariadení

 • prenosné smart zariadenia: nové (nie staršie ako 2 roky) smartfóny, tablety, inteligentné hodinky, fitnes náramky a čítačky kníh
 • limit poistného plnenia: 500 € ročne (zahŕňa jednu poistnú udalosť v jednom poistnom období)
 • územná platnosť: svet
 • rozsah krytia: pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná obsluha/nešikovnosť, poškodenie/zničenie spôsobené vodou, vlhkosťou, tekutinou
DARČEK k tomu!

Ak s poistením Ochorení zo stresu uzatvoríte cestovné poistenie na dobu neurčitú alebo poistenie občianskej zodpovednosti a prenosných smart zariadení, môžete využiť aj výhodné zľavy:

Prečo si uzatvoriť životné poistenie La Vita s poistením Ochorení zo stresu?

 • výhodné poistenie Úveru s klesajúcou poistnou sumou a úverovou zľavou
 • Neplánovaný adrenalín ZADARMO (rozšírenie poistného krytia o vybrané adrenalínové aktivity (napr. rafting, bungee jumping atď.) jednoducho a zadarmo cez SMS. Platí na vybrané úrazové poistenia, poistenie Hospitalizácie, poistenie Invalidity a poistenie Chirurgického zákroku
 • Úrazové poistenie s krytím SVET
 • poistenie Invalidity aj s krytím duševných ochorení
 • poistenie Závažných ochorení s viacnásobným plnením až do 360 % z poistnej sumy
 • možnosť spravovať svoje poistenie pomocou Klientskeho portálu
 • poistenie je veľmi flexibilné, môžete ho upravovať a meniť podľa svojich potrieb

Nechajte nám svoje číslo a my vám zavoláme

Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov pre účely uzatvorenia zmluvy. Viac info nájdete v našej Informácii o spracúvaní osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 35 709 332, (ďalej aj ako „Generali Poisťovňa“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb Generali Poisťovne a poskytovania informácií o aktivitách Generali Poisťovne, a to počas trvania zmluvného vzťahu s Generali Poisťovňou a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s Generali Poisťovňou. V prípade ak poskytnem osobné údaje Generali Poisťovni, ale s Generali Poisťovňou mi nevznikne žiadny zmluvný vzťah (napr. v prípade vypracovania návrhu poistnej zmluvy alebo účasti v súťaži), platí tento súhlas po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Generali Poisťovne alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Generali Poisťovne. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené na webovom sídle Generali Poisťovne: www.generali.sk a na pobočkách Generali Poisťovne.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie