Komu je poistenie určené

Poistenie pre vodičov dopravy je pre všetkých vodičov z povolania a pre ich zamestnávateľov, ktorí poznajú nástrahy tohto povolania a vedia, aké je dôležité, aby boli dostatočne chránení.

Prečo práve naše poistenie

 • Poistenie špeciálne pre vodičov.
 • Chráni pred všetkými rizikami na cestách.
 • Platí v celej Európe mimo územia Slovenskej republiky.
 • Neobmedzený počet výjazdov počas roka.
 • 1 výjazd môže trvať až 90 dní.

Balíky poistenia

Vyberte si balík poistenia, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám:

Základný variant

Zahŕňa:

 • liečebné náklady,
 • asistenčné služby 24 hodín denne/7 dní v týždni.

Rozšírený variant

Liečebné náklady
 • Ambulantné ošetrenie – vrátane zubov,
 • hospitalizácia,
 • predpísané lieky,
 • preprava do zdravotníckeho zariadenia,
 • návrat domov resp. doprava telesných pozostatkov do vlasti,
 • doprava neplnoletých a cesta opatrovníka, návrat 1 spolupoistenej osoby,
 • doprava a ubytovanie opatrovníka neplnoletého poisteného, resp.
 • príbuzného poisteného,
 • denné nemocničné dávky.
Úrazové poistenie

Trvalé následky úrazu resp. smrť úrazom.

Poistenie pátrania a záchrany

Kryje pátranie a záchranu mimo územia SR.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Náhrada škody, ktorú spôsobíte inej osobe na zdraví alebo majetku.

Poistenie batožiny

Poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie vecí osobnej potreby alebo cestovných dokladov.

Asistenčné služby
 • Vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia,
 • kontrola priebehu hospitalizácie,
 • zabezpečenie návratu do SR, dopravy opatrovníka,
 • asistencia k vozidlu a ďalšie.

Dokumenty na stiahnutie

Verejný prísľub Covid, platný od 1.1.2023 [ PDF, 119,59 KB ] Verejný prísľub Covid v anglickom jazyku, platný od 1.1.2023 [ PDF, 111,89 KB ] Verejný prísľub Covid [ PDF, 428,89 KB ] Verejný prísľub Covid v anglickom jazyku [ PDF, 421,89 KB ] Verejný prísľub od 23.6.2020 [ PDF, 381,70 KB ] Všeobecné poistné podmienky [ PDF, 219,01 KB ] Osobitné poistné podmienky [ PDF, 122,86 KB ] Oceňovacia tabuľka [ PDF, 163,86 KB ] Informačný dokument o produkte [ PDF, 130,29 KB ]
Načítavanie