Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Situáciou v súvislosti so zemetrasením na východe Slovenska sa od rána intenzívne zaoberáme. Zasiahnutých klientov budeme vybavovať v zrýchlenom konaní. Menšie škody budeme likvidovať na základe poskytnutej fotodokumentácie prostredníctvom telefonickej likvidácie. V prípade väčších škôd, ktoré si vyžadujú obhliadku, budeme klientom poskytovať zálohu poistného plnenia, aby tak mohli čím skôr začať s opravami. Klienti, ktorí majú následkom zemetrasenia poškodenú statiku svojej nehnuteľnosti, môžu v rámci asistenčných služieb využiť náhradné ubytovanie. Klientov, ktorí zaznamenali škody na personálnom majetku, ako aj malých a stredných podnikateľov, ktorí utrpeli následkom zemetrasenia škody, vyzývame, aby nám čo najskôr nahlásili škody.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ak vás včerajšie zemetrasenie zasiahlo a spôsobilo vám škodu na majetku, a túto škodu ste doteraz nenahlásili, urobte tak v čo najkratšom možnom čase. Pre hlásenie škôd  odporúčame využiť online formulár pre hlásenie škôd, ktorý je k dispozícii na našom webe. Hlásiť škody môžete tiež prostredníctvom nášho kontaktného centra na telefónnom čísle 02/38 11 11 17, prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia alebo osobne na pobočke.

Budeme od vás potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody a telefónne číslo, na ktorom vás môžeme v prípade potreby kontaktovať.

Zároveň vás prosíme o vyplnenie makroseizmického dotazníka SAV, ktorý môže dopomôcť k rýchlejšej likvidácii škôd.

Čo robiť pri poistnej udalosti

  • Ak došlo na vašom majetku k škode, odporúčame to čím skôr nahlásiť poisťovni.
  • Vzniknuté poškodenia si dôkladne nafoťte, poisťovňa ich od vás bude potrebovať. Poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefón.
  • Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, môžete tak urobiť.
  • Ak je to možné, je dôležité zabrániť aj ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody.
  • Klientom zároveň odporúčame nafotiť tiež každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody.
  • Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze.

Ako kryje poistenie majetku škody následkom zemetrasenia

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobí zemetrasenie vypláca poisťovňa svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Zemetrasenie je v Generali kryté už v základnom balíku poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, konkrétne v rámci živelných rizík. V zmysle proklietského prístupu a v snahe urýchliť likvidáciu a následne vyplatenie PU budeme posudzovať škody na základe odbornej expertízy poisťovne.  

Načítavanie