Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  

Poistenie nákladov a náhrad

  • náhrada straty za účasť na súdnom pojednávaní
  • náhrada za porušenie práv zamestnancov vyplývajúcich z pracovného pomeru
  • náklady na extradičné konanie – náklady na vydanie poisteného do cudziny
  • náklady na obranu v konaní proti osobnej slobode alebo majetku
  • náklady na očistenie mena poisteného (náklady na „PR“)
  • náklady na osobné potreby v súvislosti so zabavením majetku
  • náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní
  • náklady na právnu ochranu v súvislosti so škodou na majetku alebo na zdraví
  • náklady na právnu ochranu
  • náklady na psychologickú pomoc
  • náklady na vyšetrovanie
  • náklady súvisiace so zásahmi regulačného orgánu
  • náklady v neodkladných prípadoch
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00