Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Generali CEE Equity - CX

  • Správca fondu Generali Investments Europe
  • Akciový fond
  • ISIN LU0145470703
  • Referenčná mena EUR
  • Vznik fondu Tue Apr 02 00:00:00 CEST 2002
  • Výkonnosť fondu je platná pre investičné životné poistenie
Riziko 6

Aktuálna hodnota podielového listu 221.041 EUR

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 5.052017242444551 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.771219860286923 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.350929871219279 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 26.447150890400373 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.4511646627696235 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 19.366126828636077 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 6.072706863687594 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 14.54860157436244 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.7522870720324333 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 25.418664850935933 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2005 141.55 +2.7600000000000193 +1.9886158945169101
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 199.849 -0.546999999999997 -0.27295954011057955
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 176.749 +0.5430000000000064 +0.30816203761506783
Fri Apr 03 00:00:00 CEST 2009 112.491 +6.150000000000006 +5.7832820831100005
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2008 238.394 -0.7599999999999909 -0.31778686536708184
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 186.296 -0.13300000000000978 -0.07134083216667458
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 179.653 -0.15100000000001046 -0.0839803341416267
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2006 196.206 +1.5 +0.770392283750886
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 192.587 +0.07699999999999818 +0.039997922185859534
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2005 143.41 -0.4200000000000159 -0.29201140235000755
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 206.766 -0.12399999999999523 -0.05993523128232164
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2016 169.788 -1.1599999999999966 -0.6785689215433913
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 186.031 -2.9069999999999823 -1.5385999640093482
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 205.762 +0.9720000000000084 +0.47463255041750496
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2008 239.721 -1.5389999999999873 -0.6379010196468488
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 187.227 +0.8259999999999934 +0.443130669899836
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 186.164 +2.018999999999977 +1.0964185831817193
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2007 256.079 -2.555000000000007 -0.9878824903145009
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 163.898 +1.6829999999999927 +1.0375119440249008
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2005 142.01 -1.5100000000000193 -1.0521181716834025
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 203.765 -1.0020000000000095 -0.48933666069240145
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2016 174.695 +0.7729999999999961 +0.44445211071629587
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 192.561 +0.15800000000001546 +0.08211930167409837
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2009 118.262 +0.625 +0.5312954257589024
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 207.469 +1.436000000000007 +0.6969757271893372
Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2008 236.746 -0.42499999999998295 -0.1791956014858406
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 177.844 -2.382000000000005 -1.3216738983276581
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2007 258.4 -2.108000000000004 -0.8091882015139668
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 160.239 -0.6680000000000064 -0.4151466374986833
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2006 206.808 +3.789999999999992 +1.866829542208076
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 194.11 +0.5270000000000152 +0.2722346487036647
Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2005 135.9 -0.5900000000000034 -0.4322661000805945
Fri Apr 22 00:00:00 CEST 2016 175.565 -0.8189999999999884 -0.46432783018867274
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 186.196 -2.4420000000000073 -1.2945429870969831
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2009 114.61 -0.34900000000000375 -0.30358649605511856
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 208.57 -0.02600000000001046 -0.012464285029439902
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2008 237.569 +1.4159999999999968 +0.5996112689654576
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 185.521 -0.8740000000000236 -0.4688966978728097
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 180.61 +0.7010000000000218 +0.38964142983398375
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2007 262.734 -0.48099999999999454 -0.18274034534505806
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 162.462 +1.3599999999999852 +0.8441856711896718
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2006 205.244 -4.02000000000001 -1.92101842648521
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 201.669 -0.16799999999997794 -0.08323548209692869
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2005 132.41 -2.7299999999999898 -2.0201272754180777
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 206.265 +0.47199999999998 +0.22935668365784062
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 171.374 +0.5300000000000011 +0.31022453232188496
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2004 98.45 -1.1299999999999955 -1.13476601727254
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 186.436 +2.4579999999999984 +1.336029307852025
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2008 240.358 -0.7889999999999873 -0.3271863220359313
Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2014 185.318 -3.0579999999999927 -1.6233490465876719
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 182.097 +2.076999999999998 +1.1537606932563038
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2007 279.329 +2.3009999999999877 +0.8306019608126208
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 165.425 -1.3799999999999955 -0.8273133299361503
Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2006 196.442 -3.1089999999999804 -1.5579977048473728
Fri Aug 04 00:00:00 CEST 2017 209.318 +2.0870000000000175 +1.0070887077705641
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2005 162.4 +0.6800000000000068 +0.4204798417017108
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 177.175 -4.970999999999975 -2.7291293797283367
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2016 165.62 +2.8940000000000055 +1.778449663852123
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2004 98.98 +0.6200000000000045 +0.6303375355835752
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 181.124 -0.7959999999999923 -0.43755496921723414
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 149.678 +0.4300000000000068 +0.2881110634648416
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 186.222 -3.688999999999993 -1.9424888500402784
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2008 233.628 -1.622000000000014 -0.6894792773645119
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 183.59 -1.228999999999985 -0.6649749214095872
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 187.477 +3.0200000000000102 +1.6372379470554168
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2007 275.874 -4.322999999999979 -1.542843071124951
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 174.625 +1.7489999999999952 +1.0117078136930489
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2006 197.747 -3.5779999999999745 -1.7772258785545634
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 206.636 -1.5730000000000075 -0.7554908769553705
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2005 164.2 -0.09000000000000341 -0.054781179621403255
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 159.385 +3.532999999999987 +2.2668942329902646
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 170.131 +1.0149999999999864 +0.6001797582724203
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2004 97.67 +0.4200000000000017 +0.43187660668380634
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 176.625 +0.007000000000005002 +0.003963355943338166
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 154.206 +4.320999999999998 +2.882876872268738
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 186.265 +0.813999999999993 +0.43892995993550477
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 188.416 -1.259999999999991 -0.6642906851683876
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2007 254.687 -12.625999999999976 -4.723301897027072
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 176.792 +2.080999999999989 +1.1911098900469854
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2006 197.434 -1.0090000000000146 -0.508458348241064
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 207.305 -0.11899999999999977 -0.05737041036717052
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2005 163.29 -0.5500000000000114 -0.33569335937500694
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 159.622 -6.663999999999987 -4.007553251626708
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2016 166.698 -0.4230000000000018 -0.25311002207981154
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2004 98.4 -0.28999999999999204 -0.29384942750024523
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 178.782 -1.228999999999985 -0.6827360550188516
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 153.346 +2.615000000000009 +1.7348786911783303
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 180.602 -1.2889999999999873 -0.7086661791952253
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2008 224.06 -1.3959999999999866 -0.6191895536157772
Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2014 191.133 +0.6950000000000216 +0.3649481721085191
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 184.06 +1.1680000000000064 +0.6386282614876574
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2007 267.121 +3.4009999999999536 +1.2896253602305296
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 174.548 -0.5159999999999911 -0.29474934880957315
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2006 195.969 -2.099000000000018 -1.0597370599996052
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 215.349 +1.4839999999999804 +0.6938956818553669
Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2005 163.37 -0.5699999999999932 -0.3476881786019234
Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2011 163.18 +0.6400000000000148 +0.3937492309585424
Fri Aug 26 00:00:00 CEST 2016 163.706 -0.4480000000000075 -0.2729144583744578
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2004 98.83 -0.35999999999999943 -0.3629398124810963
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 174.853 +1.0130000000000052 +0.5827197422917655
Nájdených 3 436 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií