Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

SALVE zmiešané portfólio

  • Správca fondov Generali Poisťovňa
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.6322818073787762 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.098512295364218 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.7675570564361642 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 2.4500223504516416 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.3772181157152277 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 7.6570469106873595 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.478384801515232 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 12.28803948093844 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 2.338534893686872 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.185552382947021 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 3.56406480832379 +0.0 +0.0
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 3.930505 +0.002445999999999948 +0.062269940446398664
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 3.74159308278092 +0.0 +0.0
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 3.72334010944617 +0.0 +0.0
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 4.066266 +1.7999999999940286E-4 +0.004426861605949739
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 3.5664445414396 +0.0 +0.0
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 3.50058350472087 +0.0 +0.0
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 3.92980537680418 +0.015891547160579833 +0.40602700652780754
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 3.74590152738617 +0.0 +0.0
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 3.73354003903337 +0.0 +0.0
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 3.6527036960039 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 3.56918065632639 +0.0 +0.0
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 3.50131933298057 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 3.93147291468196 +0.0 +0.0
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 3.72945652157642 +0.0 +0.0
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 3.64729066591709 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 4.062089 -9.879999999995448E-4 -0.02431654630221658
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 3.50229912081605 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 3.94077612877868 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 3.75407228077907 +0.0 +0.0
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 3.72483575091371 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 3.63855670921385 +0.0 +0.0
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 4.072289 +0.010139999999999816 +0.24962156730342144
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 3.56903676522637 +0.0 +0.0
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 3.962415 +0.0 +0.0
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 3.5051336264084 +0.0 +0.0
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 3.68868943192419 +0.0 +0.0
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 3.66256631127901 +0.0 +0.0
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 3.60334243276175 +0.0 +0.0
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 3.52261782510676 +0.0017964932713301351 +0.05102483488970222
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 3.440155 +0.007843999999999962 +0.22853406931947973
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 3.91878110241765 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 3.79303517267854 +0.0 +0.0
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 3.69655537929599 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 3.64955042290273 +0.0 +0.0
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 4.090133 -0.009635000000000282 -0.23501329831347562
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 3.58174168852704 +0.0 +0.0
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 3.964973 +1.4000000000180535E-5 +3.5309318458587313E-4
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 3.52375762162448 +0.0011397965177200042 +0.03235651933617589
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 3.445273 +0.005117999999999956 +0.14877236636139912
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 3.9246470022968 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 3.80054469722962 +0.0 +0.0
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 3.70334294440404 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 3.66734696057522 +0.0 +0.0
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 4.094242 +0.004068000000000183 +0.09945787147442786
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 3.53735508658959 +0.0 +0.0
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 3.52375762162448 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 3.445273 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 3.92334791974098 +0.0 +0.0
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 3.69351737600097 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 3.67303215036171 +0.0 +0.0
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 4.094972 +6.700000000003925E-4 +0.016364205669262333
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 3.52062770203117 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2009 3.457839 +0.011623999999999857 +0.3372975859022205
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 3.91868296954082 +0.0 +0.0
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 3.68117262291422 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2012 3.6776476895939 -5.68695712699796E-4 -0.015461181538185542
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 4.136419 +0.003826000000000107 +0.09258109859840147
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2011 3.53975832670579 +0.0 +0.0
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 3.993466 -0.0035689999999997113 -0.089291187092428
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 3.55180270812169 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 3.473182 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 3.953842 +0.0 +0.0
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 3.85513058169897 +0.0 +0.0
Fri Dec 06 00:00:00 CET 2013 3.73441299142867 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2012 3.68434254811978 +0.0 +0.0
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 4.144362 +0.007883000000000528 +0.1905727068842964
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2011 3.57145988502703 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 4.012497 +0.018970999999999627 +0.4750438584849519
Fri Dec 10 00:00:00 CET 2010 3.5518006803727 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2009 3.484421 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 3.935508 +0.0 +0.0
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 3.86094495914732 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2012 3.69423642240607 +0.0 +0.0
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 4.142773 -0.001638999999999946 -0.03954722648231268
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2011 3.56769863470215 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 4.016943 +0.004396000000000733 +0.10955634912190249
Fri Dec 17 00:00:00 CET 2010 3.55210148426069 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2009 3.490161 +0.002523000000000053 +0.07234122348707217
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 3.917848 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 3.86341148732434 +0.0 +0.0
Fri Dec 20 00:00:00 CET 2013 3.72260161720908 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 3.69803545029208 +0.0 +0.0
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2011 3.77687449540487 +0.0 +0.0
Fri Dec 27 00:00:00 CET 2013 3.72097602975395 -0.0016255874551300842 -0.04366804784092437
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2012 3.69987336592274 +0.0 +0.0
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 4.1533 +0.0066790000000001015 +0.16107090568442572
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2011 3.77654195840421 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 4.025079 +0.006276999999999866 +0.15619082502695392
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2013 3.7137219817538 +0.0 +0.0
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 4.033433 +0.007387999999999728 +0.18350515207852425
Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011 3.55818974506976 -3.815816133698746E-4 -0.010722887876625009
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2010 3.4918180362061 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 3.91882 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 3.9089923641579 +0.0 +0.0
Fri Feb 07 00:00:00 CET 2014 3.74477908861314 +0.0 +0.0
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2013 3.7090340092981 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2012 3.64464686029915 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2017 4.035398 +0.0018479999999998498 +0.04581572064310535
Fri Feb 11 00:00:00 CET 2011 3.55961605614881 +0.0 +0.0
Nájdených 1 862 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií