Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

SALVE rastové portfólio

  • Správca fondov Generali Poisťovňa
  • Nižšia úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.9542371165333519 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.504046419300642 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.329578982476832 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 2.804340541794459 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.6510712393065221 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 8.628930501298493 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.7921594662879246 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 11.08221360947188 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 2.1219059844592714 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 4.122654895160016 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2011 0.0347575450424827 +0.0 +0.0
Fri Apr 01 00:00:00 CEST 2016 0.036905 +3.999999999999837E-5 +0.10850400108503777
Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014 0.035642705195524 +0.0 +0.0
Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2013 0.0357825048977829 +0.0 +0.0
Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2017 0.038631 -4.000000000004E-6 -0.010353306587290945
Fri Apr 08 00:00:00 CEST 2011 0.0348298918298194 +0.0 +0.0
Fri Apr 09 00:00:00 CEST 2010 0.034121050382225 +0.0 +0.0
Fri Apr 10 00:00:00 CEST 2015 0.0373478866048885 +7.612981298450033E-5 +0.20425603603702314
Fri Apr 11 00:00:00 CEST 2014 0.0356476206133073 +0.0 +0.0
Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2013 0.0354574854701219 +0.0 +0.0
Fri Apr 13 00:00:00 CEST 2012 0.0351589847601572 +0.0 +0.0
Fri Apr 15 00:00:00 CEST 2011 0.0348986590041034 +0.0 +0.0
Fri Apr 16 00:00:00 CEST 2010 0.0341277984323927 +0.0 +0.0
Fri Apr 17 00:00:00 CEST 2015 0.037366460824166 +0.0 +0.0
Fri Apr 19 00:00:00 CEST 2013 0.0353302781488171 +0.0 +0.0
Fri Apr 20 00:00:00 CEST 2012 0.0350414974570114 +0.0 +0.0
Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2017 0.038559 -1.5999999999995185E-5 -0.04147764095915818
Fri Apr 23 00:00:00 CEST 2010 0.0341377397088219 +0.0 +0.0
Fri Apr 24 00:00:00 CEST 2015 0.0374665208287418 +0.0 +0.0
Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014 0.0356253137773869 +0.0 +0.0
Fri Apr 26 00:00:00 CEST 2013 0.0351675913702161 +0.0 +0.0
Fri Apr 27 00:00:00 CEST 2012 0.034898080741739 +0.0 +0.0
Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2017 0.038729 +1.6999999999999654E-4 +0.44088280297725646
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2011 0.0348535911238275 +0.0 +0.0
Fri Apr 29 00:00:00 CEST 2016 0.037298 +0.0 +0.0
Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2010 0.0341648462381601 +0.0 +0.0
Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2013 0.0348441397554994 +0.0 +0.0
Fri Aug 03 00:00:00 CEST 2012 0.0352773453557302 +0.0 +0.0
Fri Aug 05 00:00:00 CEST 2011 0.0350202352989037 +0.0 +0.0
Fri Aug 06 00:00:00 CEST 2010 0.0343551811444166 +2.052527843290214E-5 +0.0597800616176869
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2009 0.033405 +2.1000000000000185E-5 +0.0629043853342921
Fri Aug 07 00:00:00 CEST 2015 0.0372864787645917 +0.0 +0.0
Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2014 0.0361330557352832 +0.0 +0.0
Fri Aug 09 00:00:00 CEST 2013 0.0347628595442391 +0.0 +0.0
Fri Aug 10 00:00:00 CEST 2012 0.0348604123557419 +0.0 +0.0
Fri Aug 11 00:00:00 CEST 2017 0.038822 -1.6199999999999548E-4 -0.4155550995279924
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2011 0.0345969190588132 +0.0 +0.0
Fri Aug 12 00:00:00 CEST 2016 0.037282 +0.0 +0.0
Fri Aug 13 00:00:00 CEST 2010 0.0343693622059107 +1.4181061494096536E-5 +0.04127779572601753
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2009 0.033421 +1.6000000000002124E-5 +0.04789702140399754
Fri Aug 14 00:00:00 CEST 2015 0.0372682654184645 +0.0 +0.0
Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2014 0.0361070164072526 +0.0 +0.0
Fri Aug 16 00:00:00 CEST 2013 0.0347763081538955 +0.0 +0.0
Fri Aug 17 00:00:00 CEST 2012 0.0352088178183736 +0.0 +0.0
Fri Aug 18 00:00:00 CEST 2017 0.03889 +6.799999999999862E-5 +0.17515841533150933
Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2011 0.0337441402599839 +0.0 +0.0
Fri Aug 20 00:00:00 CEST 2010 0.0343693622059107 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2009 0.033421 +0.0 +0.0
Fri Aug 21 00:00:00 CEST 2015 0.0372452963748213 +0.0 +0.0
Fri Aug 23 00:00:00 CEST 2013 0.0347392849910652 +0.0 +0.0
Fri Aug 24 00:00:00 CEST 2012 0.0352721016808752 +0.0 +0.0
Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2017 0.038902 +1.1999999999998123E-5 +0.030856261249681438
Fri Aug 27 00:00:00 CEST 2010 0.0343662640761797 +0.0 +0.0
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2009 0.03345 +2.5999999999998247E-5 +0.07778841550980076
Fri Aug 28 00:00:00 CEST 2015 0.0371835781520801 +0.0 +0.0
Fri Aug 30 00:00:00 CEST 2013 0.0345455827824801 +0.0 +0.0
Fri Aug 31 00:00:00 CEST 2012 0.0352517310300577 +0.0 +0.0
Fri Dec 01 00:00:00 CET 2017 0.039403 -4.9999999999980616E-6 -0.012687779131141497
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2011 0.0336143830894485 +0.0 +0.0
Fri Dec 02 00:00:00 CET 2016 0.037571 -5.9999999999997555E-5 -0.15944301240998016
Fri Dec 03 00:00:00 CET 2010 0.034670980115767 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2009 0.033652 +0.0 +0.0
Fri Dec 04 00:00:00 CET 2015 0.03754 +0.0 +0.0
Fri Dec 05 00:00:00 CET 2014 0.0366238510151935 +0.0 +0.0
Fri Dec 06 00:00:00 CET 2013 0.0352865672579186 +0.0 +0.0
Fri Dec 07 00:00:00 CET 2012 0.0351938011159332 +0.0 +0.0
Fri Dec 08 00:00:00 CET 2017 0.039536 +1.3300000000000117E-4 +0.33753775093268246
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2011 0.0341639196685053 +0.0 +0.0
Fri Dec 09 00:00:00 CET 2016 0.03789 +3.1899999999999984E-4 +0.849059114742758
Fri Dec 10 00:00:00 CET 2010 0.0346697045777013 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2009 0.033705 +0.0 +0.0
Fri Dec 11 00:00:00 CET 2015 0.037231 +0.0 +0.0
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 0.0366522603510205 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2012 0.0354009543070346 +0.0 +0.0
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 0.039508 -2.8000000000000247E-5 -0.07082152974504652
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2011 0.0341439892035494 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 0.037964 +7.299999999999668E-5 +0.192657887097198
Fri Dec 17 00:00:00 CET 2010 0.0346673420748404 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2009 0.033745 -1.6000000000002124E-5 -0.04739196113860089
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 0.036933 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 0.0367604183436888 +0.0 +0.0
Fri Dec 20 00:00:00 CET 2013 0.0352000482570641 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 0.035434223095123 +0.0 +0.0
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2011 0.0339361015795982 +0.0 +0.0
Fri Dec 27 00:00:00 CET 2013 0.0352458290600682 +4.578080300410292E-5 +0.1300589211405736
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2012 0.0355162288122282 +0.0 +0.0
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 0.039627 +5.6000000000000494E-5 +0.14151777817087918
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2011 0.0338708171622435 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 0.038058 +6.400000000000156E-5 +0.16844764962888803
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2013 0.0358999345860812 +0.0 +0.0
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 0.038171 +1.0199999999999793E-4 +0.2679345399143642
Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011 0.0347277061042609 -1.6331260521001978E-6 -0.004702439171879291
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2010 0.0340843982329149 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 0.036842 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 0.0370880642506466 +0.0 +0.0
Fri Feb 07 00:00:00 CET 2014 0.0354596925450779 +0.0 +0.0
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2013 0.0357878575741074 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2012 0.0351125363547218 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2017 0.038202 +3.100000000000325E-5 +0.08121348667837935
Fri Feb 11 00:00:00 CET 2011 0.0347457523176091 +0.0 +0.0
Nájdených 1 861 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií